BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yer ve göklerin yaratılışı

Yer ve göklerin yaratılışı

Sual: Ateist diyor ki: Yer ve göğün yaratılması için, bazı âyetlerde 6, bazılarında 8 yazıyor: Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. (Araf 54) O, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. (Hud 7) Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. (Yunus 3)Sual: Ateist diyor ki: Yer ve göğün yaratılması için, bazı âyetlerde 6, bazılarında 8 yazıyor: Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. (Araf 54) O, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. (Hud 7) Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. (Yunus 3) Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratandır. (Furkan 59) Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yarattı. (Secde 4) Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri altı günde yarattık. (Kaf 38) Göklerle yeri ve aralarındakileri altı günde yaratan Odur. (Hadid 4) Şu âyetlerde de 8 günde yaratıldığı söyleniyor: Siz, yeri iki günde yaratanı inkâr edip Ona ortaklar mı koşuyorsunuz? O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve orada tam dört günde isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, ona ve yer küreye: İsteyerek veya istemeyerek, gelin! dedi. İkisi de “İsteyerek geldik” dediler. Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı. (41-Fussilet 9,10,11,12) Altı günde mi yaratıldı, yoksa sekiz günde mi? Bu çelişki değil mi? CEVAP: Hesabı yapan, toplamayı bilmiyorsa veya kasıtlı yanlış topluyorsa, kabahat kimin olur? Arapça’daki anlatış şekli bilinmeyince, işte böyle yanlış neticeye varılır. Doğrusu, yerküre ve içindekiler dört günde tamamlandı. Gökler de iki günde, toplam altı gün eder. 7 âyette 6 gün deniyor. Fussilet’te ise detaylı olarak altı gün açıklanıyor. Bunun ikisi yer küre, ikisi içindekiler, iki günde de gökler. Hepsi altı gün oluyor. İşin uzmanı olan, müfessir İmam-ı Kurtubi bu âyet-i kerimeyi şöyle açıklıyor: (Basra’dan Bağdat’a 10 günde, Kufe’ye de 15 günde gittim) denince, Bağdat’la Kufe arasının 15 gün olduğu anlaşılmaz. 15-10=5 gün olduğu anlaşılır. Basra Bağdat arası 10 gün, Bağdat Kufe arası 15 gün denirse, toplam 25 olur ki yanlış olur. Çünkü Basra ile Bağdat arası 10 gün, Bağdat ile Kufe arası ise, 5 gündür. (El-Câmi-u li Ahkâm-il-Kur’ân) Âyet-i kerimede de, aynen böyledir. 2 günde yeri, 2 günde gıdaları ki, toplam 4 gün eder, âyette de bu bildiriliyor. 4 gün bildiriliyor. 2 günde gökler yaratılıyor. Toplam 6 gün. Hani 8 gün nerede? Tefsir uzmanı İmam-ı Beydavi de şöyle açıklıyor: Orada [yeryüzünde her mahlukatın] gıdalarını [iki gün yerin yaratılışı ile beraber toplam] dört günde yarattı. Tefsir uzmanlarının hepsi şöyle diyor: Böyle ifadeler, Arap dilinde de çok kullanılan bir üsluptur, mesela, Kufe’den Medine arası 20 gündür, Mekke ise 30 gündür denince, Kufe Mekke arası 50 gün anlaşılmaz. Medine’den Mekke arası 10 gündür, toplamı 30 gündür. (Taberi, Beydavi, Kurtubi, Nesefi) Tel: 0 212 - 454 38 20 Faks: 0 212 - 454 38 29 www.dinimizislam.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT