BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ahmet Mekki Efendi “kuddise sirruh” -3-

Ahmet Mekki Efendi “kuddise sirruh” -3-

Dünyanın hakikati!..Allah adamlarından ilim ehli büyük zat, Tesirli sözleriyle, ederdi çok nasihat. Bir gün de buyurdu ki; (İnsan, kendi ömrünü, Çok uzun farz ederse, düşünmez ölümünü. İnanmış olsa bile, ahirete gönülden, Lâkin yapmaz hazırlık, böyle düşündüğünden. Der ki; “Daha vakit var, bak şimdi rahatına, Sonra hazırlanırsın, âhiret hayatına” Bir kul da yakın görse, ecel ve ölümünü, Hep hazırlık yapmakla, geçer gece ve günü. Onun tek düşüncesi, “Ölüm” ve “Ahiret”tir, İşte bu, insan için, en büyük saâdettir. O Server buyurdu ki, Abdullah bin Ömer’e, (Hazırlan çok yakında öleceğine göre.) Sabahleyin kalkınca, o gün akşama kadar, Yaşayacağım deme, çok yakında ölüm var. Birine buyurdu ki, O Resul-i müctebâ; (Sen Cennete girmeyi, ister misin acaba?) (Evet yâ Resûlallah), dediğinde o kimse, Buyurdu; (Kısa olsun, emelin öyle ise) Velilerden birisi, buyurdu ki, (Bu dünya, Sanki hayâl gibidir, yahut kısa bir rüya. Uyanıklık diyarı, ahirettir ki esas, Bu uykudan, ölünce uyanırlar cümle nas.) Bir gün de buyurdu ki; (Dünya, Hak teâlânın, Beğenmedikleridir, onlardan çok sakının. Kim bu yasak şeylerden, sakınırlarsa eğer, Dünyaya aldanmamış sayılır o kimseler. Allah yasak etmedi, hiç bir zevk ve lezzeti, Zararlı kullanmayı, sadece yasak etti. Yâni azgın ve taşkın kullanmak oldu yasak, Câizdir faideli, ve edebli kullanmak. Şu da bir gerçektir ki, görünen, görünmeyen, Her ni’met gelmektedir, âlemlerin Rabbinden. Bu dünyaya gelmekten maksat ve gâye dahi, Mutlak elde etmektir, rızâ-i ilâhîyi. Allahü teâlâya, ait olan marifet, İnsana iki yoldan, vâsıl olur nihayet. Birisi ilim ile, yani “Akıl” iledir, Bunu bildirenler de, İslâm âlimleridir. İkinci ma’rifetse, “Kalp”lerde olur hâsıl, Bu da, evliyalardan, ehline olur vâsıl. Evliyanın kalbinden, bu nur ve feyzi alan, Ârif olup, nefsi de, sonunda eder îman. İşte, “Hakiki iman” denir ki buna esas, Böyle olan bir iman, devamlıdır, yok olmaz. O Server buyurdu ki; “Ya Rabbi, ihsanından, Bir iman istiyorum, sonu küfür olmayan.”)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT