BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Irak’ta iç savaş

Irak’ta iç savaş

Irak derdine çare bulunmaz hâle düştü. Osmanlı’dan esirgenen petrolünü kullanmasını bilmedi. Stratejik silâh olduğu gerçeğinden bile gafildi. Peygamber torunlarını sokaklarda sürüyerek parçaladıktan sonra, general bozuntusu diktatör taslaklarının pençesine geçti.Irak derdine çare bulunmaz hâle düştü. Osmanlı’dan esirgenen petrolünü kullanmasını bilmedi. Stratejik silâh olduğu gerçeğinden bile gafildi. Peygamber torunlarını sokaklarda sürüyerek parçaladıktan sonra, general bozuntusu diktatör taslaklarının pençesine geçti. En dehşetlileri Saddam’dı. Arkasını Moskova’ya dayadı. Amerika’ya, Türkiye’ye şantaja, tafra satmaya kalkıştı. Nasyonal sosyalist öğretisine kapıldı. Boyuna bosuna bakmaksızın Arap birliği kurmaya girişti. İhtilal içinde bulunan, Şah taraftarlarıdır diye subaylarını öldüren İran’ın durumundan bilistifade, tam 8 (sekiz) yıl sürecek bir savaşı başlattı. Amerika destek verdi de, İran’a yutulmaktan kurtuldu. Irak’ın üç devlete ayrıştığı ve Amerika’nın bu durumu münasip bulduğu kanaatindeyim. Irak yapay bir devlettir. Ama bugün bağımsız 200 devletin çoğu yapaydır. İki cihan savaşında dağılan imparatorlukların eyaletleri ve sömürgeleridirler. Osmanlı düzeninde (Pax Ottomana) kardeş kardeş bir arada, iç içe yaşayan Irak Arapları bugün ikiye bölündü. Biribirlerinin mukaddesâtına (kutsallarına) kadar tecavüz ediyorlar. İç savaşlar, normal düşmanla yapılanlardan daha kanlı, merhametsiz ve iğrençtir. Gene de irkiliyoruz. 10. ve 11. İmamlar el-Hâdî Askerî (ölm. 868) ve oğlu el-Hasen Zekî (ölm. 874), yalnız Şii büyükleri değildir. Sünniler için de kutlu kişilerdir. Peygamberimizin torunlarıdır. Kendilerine anıt-mezar olarak Orta Çağ Türk beldesi Sâmerrâ’da yapılmış mîmârî şâheseri türbelerinin altınla kaplanmış muhteşem kubbesini ve birkaç gün önce de iki minaresini bombayla uçurmak, Sünnî geçinenlerin marifetidir. Evvelsi gün de Bağdad’da Şiilerin Hillânî Camii bombalı kamyonla gelen bir intihar komandosunun taarruzuna maruz kaldı. 87 kişi öldü, 218 kişi yaralandı. Daha 2006’da Şii-Sünnî savaşında ölenlerin sayısı 34.000’i bulmuştu. Amerikalıların öldürdüklerini buna eklemek gerekiyor. Bir yıl içinde Amerikan orduları ve müttefikleri Irak’tan çekilecektir. Iraklılar, komşu Arap devletleri, İran ve Türkiye ile baş başa kalacaklar. Amerika, 4 askerî üssünden ve Körfez’deki armadasından olacakları seyredecek...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT