BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yeni hükümet ve gelir dağılımı

Yeni hükümet ve gelir dağılımı

Evvela İstanbul’un görkemli otellerinde yemek yiyip, yeni yapılan otoyollardan Ankara’ya doğru gelen ya da güneyde turistik bölgelerde tatilini geçiren bir turistin...Evvela İstanbul’un görkemli otellerinde yemek yiyip, yeni yapılan otoyollardan Ankara’ya doğru gelen ya da güneyde turistik bölgelerde tatilini geçiren bir turistin ülkemiz hakkındaki olumlu intibalarını, bir de aynı insanın kırsal alanda değil, Ankara’nın gecekondu bölgesindeki şaşkınlığını gözönünde bulundurunuz. İşte bu iki paradoksal tablo bize çok zenginle fakirin ya da çok modernle eskinin ülkemizde nasıl beraber bulunduğunu açık seçik göstermektedir. İşte bu tesbitlerimiz bize şunları yazdırttı: Bilindiği gibi ekonomi ilminin birçok kanunları vardır. Bunlardan biri Gresham Kanunu’dur. 16. Asırda yaşamış sahibinin adını taşıyan bu kanun “Kötü para iyi parayı kovar” şeklinde ifade edilir. O zamanın şartlarına göre daha ziyade eski, silik paralar piyasada görünür ve yeni olanlar da evlerde saklanırmış. Şimdi bile cüzdanımızda buruşuk kağıt para varsa alışverişte onu kullanır, temiz olanı yanımızda alıkoyarız. Yani söz konusu kanun zamanımızda da geçerlidir. Ekonomide bir de Azalan Verim Kanunu vardır. Buna göre iktisadi bünye, gereken faktörlerden yeterli bulunmayanlar nisbetinde bir gelişme gösterir veya biri lüzumundan fazla olsa bile gelişmenin seyri öteki unsurlara tabidir. Nitekim sadece petrolün ürettiği sermaye faktörü, diğer unsurlar yeterli olmadığı için kendisinden beklenen randımanı verememektedir. Mesela birçok petrol sahibi zengin ülkelerde eğitim, teknik ve kalifiye eleman eksikliği dolayısıyla sonuçlar parasal imkanların bolluğu nisbetinde ortaya çıkmamaktadır. Bunlar da gösteriyor ki, her iki kanun ekonomik hayatta hükümlerini icra etmektedirler. Bir de şöyle bir tesbitimiz var: Bilindiği gibi arıza sebebiyle voltajı düşük bir elektrik cereyanı ile işleyen aletlerin arzu edilen sonucu vermesi kabil değildir. Ayrıca bunların bozulmaları da mukadderdir. Bunun gibi birbirini tamamlayarak bir bütün teşkil eden ekonomik tedbir zincirlerinde eksik veya hatalı halkalar varsa, bunların olumsuz sonuçları mutlaka ortaya çıkar. Konuyu Gresham Kanunu çerçevesinde ifade edersek, “Eksik karar, tedbirler iyilerini unutturur.” Nitekim halk arasında daima noksan ya da yetersiz görülen karar ve uygulamalar hissedilir ve bunlar konuşulur. Şüphesiz bunların bir kısmı yılların sebep olduğu imkansızlıklardan doğar ve kaçınılmazdır. Fakat kanunlar insafsızdır, hükmünü icra ederler. Bugüne kadar 1984’ten beri hükümetlerce ekonomik alanda da pek çok karar ve önlem alındı. Bizim gibi bürokraside belli yönde şartlanmışların zihinlerine güçlükle yerleşen değişik görünüşte uygulamalar yapıldı. Sayıları yüksek olumlu görüntüler de ortada. Fakat bunlardan gelir dağılımındaki tabloyla ilgili sosyal karakterli olanlarda acaba bir eksiklik var mı? Varsa zaruretler zorlanarak kısa vadede etkisi görülebilecek bazı uygulamalar yapılamaz mı? Sorusu ister istemez zihinleri devamlı şekilde meşgul etmektedir. Bu konudaki temennimiz Gresham Kanunu’nun mevcudiyetini belli ettirmeyecek bir sosyal devlet arayışının toplumun her kesiminde hissedilmesini sağlayacak yeni önlem ve kararlar alınmasıdır. Unutmamalıyız ki, en görkemli gemilerde bile su kesiminin altındaki kısmın ayrı bir ihtimama ihtiyacı vardır. Bu itibarla yeni kurulacak hükümet bu hususu da önemle gözönünde tutmalıdır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT