BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mevlâ görelim n’eyler N’eylerse, güzel eyler

Mevlâ görelim n’eyler N’eylerse, güzel eyler

(Erzurumlu İbrahim Hakkı (1703-1780) hazretlerinin ölümünün 227. yıl dönümü vesilesi ve karamsarlıkların yoğunlaştığı bu günlerde gönüllerin ferahlanması ümidi ile...)> TEFVîZNÂME Hak, şerleri hayr eyler, Zannetme ki gayr eyler, Ârif ânı seyr eyler, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Sen Hakk’a tevekkül kıl Tefvîz et ve râhat bul, Sabr eyle ve râzı ol, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Kalbin âna bend eyle, Tedbîrini terk eyle, Takdîrini derk eyle, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Hallâk u Rahîm oldur, Rezzâk u Kerîm oldur, Fa’âl ü Hakîm oldur, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Bil kâdî-yi’l hâcâtı, Kıl ana münâcâtı, Terk eyle mürâdâtı, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Bir iş üstüne düşme, Olduysa inâd etme, Haktandır o, red etme, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Haktandır bütün işler, Boştur gam u teşvişler, Ol, hikmetini işler, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Hep işleri fâyıktır, Birbirine lâyıktır, N’eylerse, muvâfıktır, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Dilden gamı dûr eyle, Rabbinle huzûr eyle, Tefvîz-i umûr eyle, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Sen adli zulüm sanma, Teslim ol nâra yanma, Sabr et, sakın usanma, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Deme şu niçin şöyle, Bir nicedir ol öyle, Bak sonuna, sabr eyle, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Hiç kimseye hor bakma, İncitme, gönül yıkma, Sen nefsine yan çıkma, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Mü’min işi, reng olmaz, Âkıl huyu ceng olmaz, Ârif dili teng olmaz, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Hoş sabr-ı cemîlimdir, Takdîri kefîlimdir, Allah ki vekîlimdir, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Her dilde O’nun adı, Her canda O’nun yâdı, Her kuladır imdâdı, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Nâçâr kalacak yerde, Nagâh açar, ol perde, Derman eder ol derde, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Her kuluna her ânda, Geh kahr u geh ihsânda, Her anda, o bir şânda, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Geh mu’tî ü geh mânî’, Geh darr ü gehi nâfî’, Geh hâfid ü geh râfî’ Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... Geh abdin eder ârif, Geh emîn ü geh hâif, Her kalbi odur sârif, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Geh kalbini boş eyler, Geh hulkunu hoş eyler, Geh aşkına tûş eyler, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Az ye, az uyu, az iç, Ten mezbelesinden geç, Dil gülşenine gel göç, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Bu nâs ile yorulma, Nefsinle dahi kalma, Kalbinden ırak olma, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Geçmişle geri kalma, Müstakbele hem dalma, Hâl ile dahî olma, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Her dem O’nu zikreyle, Zeyrekliği koy şöyle, Hayrân-ı Hak ol, söyle, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Gel hayrete dal bir yol, Kendin unut O’nu bul, Koy gafleti hâzır ol, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Her sözde nasîhat var, Her nesnede zîynet var, Her işte ganîmet var, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Bil elsine-i halkı, Aklâm-ı Hak ey Hakkî Öğren edeb ü hulku Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse, güzel eyler... *** Vallahi güzel etmiş, Billahi güzel etmiş, Tallahi güzel etmiş, Allah görelim n’etmiş, Netmişse güzel etmiş... > Tefvîz: (Allaha) Bırakma, ısmarlama Derk: İyice anlama. Mürâdât: İstekler, arzular. Teşviş: Karıştırma. Fâyık: Üstün Dûr: Uzak. Umûr: İşler. Reng: Hile, oyun. Teng: Yük, denk Geh: Bazan Mu’ti: İtaat eden. Nâfi’: Faydalı. Râfi: Yükselten Hâif: Korkma Sârif: Değiştiren Hulk: Yaratılış, mizaç Elsine: Diller Dâr: Zarar, zararlı. Hâfid: Aşağı düşüren
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT