BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yeni umut KOBİ’lerde

Yeni umut KOBİ’lerde

Bugün, temiz ve helal oylarınızla doğacak demokrasi, Türkiyemizin yeni zenginleşme ve kalkınmalarına ufuk olacaktır.Bugün, temiz ve helal oylarınızla doğacak demokrasi, Türkiyemizin yeni zenginleşme ve kalkınmalarına ufuk olacaktır. Bu ufuk KOBİ’lerin yani halkımızın el emeği göz nuru küçük milli sermayenin, derlenip toparlanması ve kalkınmamızda büyük hizmet görmesidir. Bin yıllık geçmişimiz boyunca İslami milli ağırlıklarıyla, ahlak ve refahımızı ayakta tutan Ahilik gibi, loncalar gibi esnaf teşkilatları, milletimizin sürekli ekonomik gücünü sağlayan “Küçük burjuvazi”mizdir. Avrupa’nın bütün ileri ülkelerinde olduğu gibi, bizde de “Küçük burjuvazi”, emek ve kazancı ile milleti ayakta tutuyor, açlık ve felaketlere düşmekten muhafaza ediyordu. Bu küçük burjuva (faizin ve korkunç kapitalin eline düşmemiş orta gelirli esnaf) aynı zamanda, halkla kaynaşacak biçimde örf ve adetlerine, dinine, hürriyetine ve teşebbüs gücüne de sahip bulunuyordu. Bunun için, Aristokrasi’ye ve Kilise saltanatına karşı, Fransız İhtilâlini başardı. Milli devleti böylece kurdu, demokrasi yolunu da açtı. Fransız ve diğer Avrupa toplumlarında küçük esnaf, milli refahı ve onu destekleyen milli kültürü kurtardı. Milli kültür ise, bir araya gelen küçük sermayelerin gücüne dayanarak devleti ihya etti, kanat açarak sanayi devrimini başardı. Tabii onunla beraber Batı’nın sömürgeci zulüm ve soygunlarını kuvvetlendirdi. Buna karşılık, İmparatorluğumuzun zayıflamasından sonra, biz, “Küçük Burjuvazi”nin, hürriyetçi, demokrat ve milli ekonomiyi dengeleyen varlığını sürdüremedik. Tanzimat devi, Batı’ya aldanan sözde devlet adamlarının beceriksizlik ve cahillikleri yüzünden esnafı güçlendirip birleştiremedi. Üstelik ihtişamlı, sanatlı el sanayimizi de koruyarak işlemez hale getirdi. Böylece Batı kapitallerinin açık pazarı haline geldik. Meşrutiyet ve Cumhuriyet devirlerinde tamamen Batı sermaye kartellerinin şubeleri ve soyucuları olan, yerli azınlıkların toptancıları işbirlikçileri eline düştük. Ne yazık ki, Avrupa’nın bu uydu acentelerinin işbirlikçisi olan tüccar ve aracılar ismen Türkleşmekle beraber asla faydalı bir “Milli burjuvazi” hizmeti göremediler. Kalkındırma işini üstlerine bile almadılar. Sadece birileri yöneticilerimize “Devlet eliyle adam zengin etme” düzenbazlığının çok işe yarayacağını öğretmişlerdi. Bunu, partileri ve iktidarları için milletimize karşı kazanılmış ağalık ve zorbalık güçleri saydılar. Son 75 yılımız bu şekilde heba edildi. Nihayet dünya şartlarının değişmesi ve Türk esnafının çalışkanlığı sayesinde KOBİ dediğimiz “Küçük esnafın birleşen sermayesi” bütün aptallık, kıskançlık ve düşmanlıklara rağmen kendini dünyanın her tarafında belli etti. İşte 21. asra, bugün sizin oylayacağınız demokrasi ümidiyle giriyoruz. Ümidin özetini bugün sundum: İlerde ayrıntıları ile yazacağım.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT