BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hayırlı olsun!

Hayırlı olsun!

Türkiye’nin 200 küsur yıllık çağdaşlaşma (Osm.Teceddüd) tarihinde yeni bir döneme girdik.Türkiye’nin 200 küsur yıllık çağdaşlaşma (Osm.Teceddüd) tarihinde yeni bir döneme girdik. Çok meşakkatli yoldur. Öylesine engellere takıldık (ve takılacağız) ki, bir tarih kitabında okunsa bile üzüntü verir. Türk imparatorluğunda 1793’te devlet rejimi olarak Nizâm-ı Cedîd’i (Yeni Düzen demek!) ilân edip bu uğurda çok değerli başını veren (üçüncü) Sultan Selim’i, (ikinci) Sultan Mahmud’u, Büyük Reşid Paşa’yı, Âli Paşa’yı, Atatürk’ü, Menderes’i, Özal’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Demirel’i, Ecevit’i, Bahçeli’yi, Yılmaz’ı, Cem’i kararlı gayretleri ve sonuç almaları bakımından kutluyoruz. Avrupa Birliği’ne destek veren Çiller’i ve Doğru Yol Partisi ile Fazilet Partisi’ni ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni de unutmuyoruz. Bizden 1878’de ayrılan Romanya’dan 1908’de ayrılan Bulgaristan’tan ve emsalinden sonra aday olabilmemizin sebepleri üzerinde ne kadar durulsa azdır. Avrupa’nın kusurları vardır ama, temelde Türk devletinin radikal reformlara karşı yetersizliği yatar. Önümüzdeki en değerli zaman parçasında aynı gaflete düşmemek için, yabancıyı suçlayıp kurtulmak huyumuzdan vazgeçmemiz gerekir. Çeyrek asır önce Avrupa Birliği’ne akıl erdiremeyenlerimiz o kadar çoktu ki... Yakasını Marksizme kaptırmış, yahut Atatürk’ü 1938’de dondurmak sevdasındaki Kemalistlerden tutunuz da, muhafazakâr İslâmcılara ve milliyetçilere kadar muhalefet yaygındı. Özel sektörümüz, dehşete düşmüştü. Hepsinin vizyondan mahrum bulunduklarını vurgulamaktan hiç çekinmiyorum. Ve bu bakımdan, şimdi geldiğimiz çizgiyi küçümsemiyorum. 1856 Paris Andlaşması ile resmen 7 Büyük Avrupa Devletinden (Osm. düvel-i muazzama) biri ilân edilen Türkiye’nin sonradan mesafe alamaması, felâketimiz oldu. Türkiye’nin adaylığı bize de, Avrupa’ya da hayırlı olsun! Avrupa Birliği, aklını başına topladı. Avrupa’nın sınırını Meriç’te kesmek kapital hatasını düzeltti. Avrupa sınırının gerçek mânâda Avrasya’ya uzandığı Helsinki’de resmen tescil edildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT