BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > IMF, neyimize bakıyor?

IMF, neyimize bakıyor?

Hayretle ve dehşetle izliyorum. Siyasetçi, mükemmel bir hamaset ustası olarak, kürsüye ve meydana hakim. Gerçekten, bu kadar boş lâfı, bu kadar insana dinletebilmek çok özel bir yetenek gerektiriyor. Konuşmasının son bölümünde, “Sevgili vatandaşlarım!” diyerek, yeni bir başlık açıyor ve soruyor: -IMF’nin bize ne faydası var; IMF, neyimize bakıyor, biliyor musunuz?Hayretle ve dehşetle izliyorum. Siyasetçi, mükemmel bir hamaset ustası olarak, kürsüye ve meydana hakim. Gerçekten, bu kadar boş lâfı, bu kadar insana dinletebilmek çok özel bir yetenek gerektiriyor. Konuşmasının son bölümünde, “Sevgili vatandaşlarım!” diyerek, yeni bir başlık açıyor ve soruyor: -IMF’nin bize ne faydası var; IMF, neyimize bakıyor, biliyor musunuz? Cevap şöyle: -Boğazınızdan geçen ekmeğe bakıyooooor! Ekmeğinize bakıyor, ekmeğinize bakıyor... Meydan, alkış ve ıslık ile mukabele ediyor. *** Ne diyelim? Tut kelin perçeminden! IMF’ ye verilen herhangi bir Niyet Mektubu’na göz gezdirirseniz, neremize, nasıl bakıldığı konusunda, kabaca da olsa bilgi sahibi olabilirsiniz. IMF, başta para, kur ve maliye politikası olmak üzere, ekonomiye ilişkin tüm göstergelere bakıyor; ama özellikle de kamu kesimini ve yapısal reformları mercek altında tutuyor. IMF gözlüğü ile bakıldığında, Konsolide Kamu Sektörü (KKS) denilen bir tanım var. Mali disiplinin göstergesi sayılan, Faiz Dışı Fazla, KKS kapsamında ölçülüyor. KKS şunlardan oluşuyor: * Merkezi Yönetim Bütçesi * Bütçe Dışı Fonlar: Özelleştirme Fonu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu * Sosyal Güvenlik Kuruluşları: Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur * İşsizlik Sigortası Fonu * KKS kapsamında izlenen Kamu İktisadi Teşebbüsleri: KKS performans kriterleri kapsamında izlenen Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) sayısı özelleştirme nedeniyle yıldan yıla değişebiliyor. 2007 yılı itibarıyla, KKS kapsamında, 22 KİT bulunuyor: TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu), TŞFAŞ (T. Şeker Fabrikaları), TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi), TEKEL, TCDD, BOTAŞ, TEDAŞ (Elektrik Dağıtım), EÜAŞ (Elektrik Üretim), TETAŞ (Elektrik Ticareti), EİAŞ (Elektrik İletim), TPAO (Türkiye Petrolleri A.O.), Eti Maden İşletmeleri, MKEK (Makina Kimya Endüstrisi Kurumu), TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri), ÇAYKUR, DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi), PTT, PETKİM, TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü), KIYEM (Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü), TDİ (Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.) ve DMO (Devlet Malzeme Ofisi) *** KKS, kamu kesiminin tamamını kapsamıyor. KKS dışında kalan kamu kesiminde şunlar var: * Yerel Yönetimler * Döner Sermayeler * KKS dışında izlenen KİT’ler Kara delikler! Geçmişin siyasi iktidarları, kamu maliyesini deşifre edilmesi son derece güç bir kara kutuya dönüştürdükleri için, sicilimizin hiç de parlak olmadığı ortada. Hatırlayan var mı? Kamu kesiminin “dipsiz kuyuları ve kara delikleri” 1990’lı yılların bazı politikacıları tarafından da dile getirilmişti. Dolayısıyla, IMF’nin hassasiyetini normal karşılamak gerekiyor. Mali disiplinin olmadığı bir ülkede, hiç bir para ve kur politikasının dikiş tutmadığını, yaşadığımız bir dizi acı tecrübe ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ekonomide kamu kesiminin rolünün yeniden tanımlanması, sadece sistemin daha etkin bir biçimde çalışmasını sağlamak açısından değil, siyasetin bir rant paylaştırma aracı olmaktan çıkarılması için de gerekli. **** IMF, böyle bakıyor. Peki, seçmene şirin görünmek adına IMF’yi eleştiren muhalefet, ekonomiye nasıl bakıyor? Bilen var mı?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT