BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Resulullahın iftar duaları...

Resulullahın iftar duaları...

Abdullah bin Ebi Evfa hazretleri anlatır: “Bir kere Resûlullah efendimiz ile Ramazan ayında seferde idik.Abdullah bin Ebi Evfa hazretleri anlatır: “Bir kere Resûlullah efendimiz ile Ramazan ayında seferde idik. Gün battığı zaman: - Yâ Bilâl! Aşağı in, bize su ile kavut karıştır, diye buyurdu. Bilâl: - Yâ Resûlallah! Daha gündüz, dedi. Fahr-i Kâinat efendimiz, tekrar ederek: - İn, bize su ile kavut karıştır! diye buyurdu. Bundan sonra Bilâl inip karıştırdı, getirdi. Peygamber efendimiz alıp içti. Resûlullah efendimiz emrettiği halde Bilâl’in “Daha gündüz” demesinin sebebi şu idi ki, ortalık kararmamıştı, ufukta henüz ışık ve kızıllık eserinin zail olmadığını gördü . Peygamber efendimiz bu eserlere belki nazar etmemişlerdir, diye böyle söylemişti... Fakat Peygamber efendimiz tekrar buyurunca Bilâl bildi ki, ışık ve kızıllık eserlerinin kalması zarar etmeyip, güneş batınca iftar câiz olur. Enes bin Mâlik hazretleri, “Peygamber Efendimizin âdetleri, orucunu akşam namazından önce birkaç tane yaş hurma ile açmaktı. Yaş hurma bulamazsa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa birkaç yudum su ile açardı.” demiştir. İbn-i Ömer hazretleri , “Peygamber efendimiz, iftar ettiği zaman: “Zehebezzama’ vebtelletil urûk ve sebe-tel-ecr inşâallahü teâlâ -Allah’ın izniyle susuzluk gitti, damarlar ıslandı ve sevap gerçekleşti”, diye buyururlardı”, demiştir. Muâz bin Zühre, Efendimizin iftar ettiği zaman: “Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü -Allahım, senin için oruç tuttum ve senin rızkınla iftar ettim”, diye dua ettiğini bildirmiştir. İbn-i Abbas hazretleri de, Fahr-i âlem efendimizin, iftar zamanında: “Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü fetekabbel minnî inneke ente’s-semîu’l-alîmu - Allahım, senin için oruç tuttum ve senin rızkınla iftar ettim. Kabul eyle. Elbette sen işitici ve bilicisin”, derdi demiştir. Muâz bin Zühre de, “Elhamdü lillâhi’llezzî eânenî fesumtü ve rezakanî fe-eftartü -Hamd, bana yardımiyle oruç tuttuğum ve bana verdiği rızıkla oruç açtığım Allah’a mahsustur”, diye rivayet etmiştir. Bildirilen güzel sözlerin her biri Fahr-i âlem’den rivayet olunmuştur. Herhangisi iftar sırasında söylenirse sünnet üzre iftar olunmuş olur. Yarın:Teravih namazı...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT