BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dünden bugüne Kosova

Dünden bugüne KosovaKosova’da 24 Mart 1999 tarihli NATO saldırısından bu yana Türk devletinin ve bilhassa Türk milletinin gösterdiği ilgi her türlü takdirin üstündedir. Maalesef 24 Mart tarihine kadar devletin ve milletin ilgisi Bosna-Hersek ve Çeçenistan’a gösterilen ilginin çok altında idi. Son Sırp vahşeti üzerine adeta uykudan uyandık. İnşallah bu şuur devam eder. Sönmez ya da küllenmez. “Türk gibi başla, İngiliz gibi bitir” sözü tarihe mal olmuştur. Kosova’yı Sırplar kutsal bir bölge ve Sırpların beşiği olarak telkin ederler. Fakat tarihî gerçekler çok daha başkadır. Arnavutlar (Kafkasya asıllı) olup M.Ö 3 bin yılında Kosova ve Arnavutluk’a yerleşmişlerdir. Kaldı ki Sırplar, 8. asırda Kosova’da azınlık olarak yerleşmişlerdir. NATO saldırısından önce Kosova’nın 2 milyon 300 bin nüfusunun ancak 300 bini Sırp ve Karadağlı idi. Kosova, 1913 öncesi Arnavutluk’a bağlı ve Osmanlının bir vilayeti idi. 1913 Londra Konferansında haksız olarak Sırbistan’a verildi. Kosova, Anadolu’nun ileri karakolu ve manevî bir uzantısıdır. Anadolu ve Kosova örf ve âdetlerde aynı özelliği taşır. Şu anda Arnavutça lisanı içinde 5 bin Türkçe kelime vardır. 1913 öncesi (üç nesil) önce Kosova’da Türk’ü, Arnavut’u ve diğerleri Prizren Türkçesi ile konuşurdu. 1913 Kosova nüfusunun % 60’ı Türk asıllı idi ve arazinin % 59’u Türklerin mülki idi. NATO saldırısından önce Kosova’da 70 bin Türk yaşıyordu. Ayrıca 500 bin kişinin anne, baba, nine ya da dedesi Türktür. Buralara 1389’dan sonra Bursa ve Konya çoğunluk olmak üzere Anadolu’dan (Evlad-ı Fatihan) Türkler yerleştirildi. Arnavutluk ve Kosova halkı, Türkleri ve Osmanlıyı sever. Kardeş milletiz. Kosova ve Arnavutluk’ta bir Arnavut’a dinin nedir sorusuna “Elhamdülillah Yamtork” (Elhamdülillah Türküm) derler. Yani Türk kelimesini Müslüman kelimesi ile eş değerde kullanırlar. 636 yıllık Osmanlı Devrinde 215 sadrazamın içinde 67 tanesi Kosova asıllı olan Arnavuttur. Kosova ve Arnavutluk’ta yaşayanlardan fazlası Türkiye’de Türk vatandaşı (Arnavutluk ve Kosova asıllı) olarak yaşamaktadır. Balkanlar bizim hayat damarımızdır. Strateji, jeopolitik, coğrafya, güvenlik, din, tarih ve sosyal özellikleri ile Balkanlara ilgi göstermemiz Türkiye’nin, yukarıdaki sebeplere istinaden zaruridir. Hatta Balkanlara ilgi göstermeye burada yaşayan Müslüman ve Türklere destek vermeye mahkumuz. Bu bölgelerde ekonomik yatırımlarla göç durdurulmalıdır. Kültür işbirliği ise en azami seviyeye çıkarılmalıdır. Kosova, Balkanlar fatihi Sultan Birinci Murad Han Hüdavendigârın mirası ve hediyesidir. 20 Haziran 1389’da Birinci Kosova Savaşı’nı kazandı ve duasının ikinci kısmı da kabul olunarak “Şehid” oldu. İç organları Kosova Ovasında Meşhed-i Hüdavendigâra gömüldü. Mübarek vücudu Bosna’da Çekirge semtinde kendi ismini taşıyan caminin karşısındaki türbededir. Söğüt’te doğan Orhan Gazi’nin oğlu Birinci Murad’ın 27 yıl 3 ay saltanatı oldu. (1326-1389) 63 yaşında vefat etti. 59 yıl sonra o tarihteki Avrupa Birliği (Haçlı Ordusu) Türkleri Balkanlar’dan atmak için savaş açtılar. Birinci Murad’ın torununun oğlu ve Fatih Sultan Mehmed Han’ın babası Sultan İkinci Murad, İkinci Kosova Savaşı’nı 19 Ekim 1448’de Haçlı Ordusuna karşı kazandı. Bu savaşa 14 yaşındaki Fatih Sultan Mehmed Han da iştirak etti. Sırp kilisesi Kosova hezimetlerini Sırp halkı üzerinde devamlı taze tutarak 610 yıldır Müslümanlara karşı kin aşıladılar. Kiliselerde vaazlarında, “Ne kadar çok Türk ve Müslüman öldürürseniz cennette yeriniz o derece yüksek olur!” telkini yaptılar. Sırp kilisesiyle, Sırp aydın, şair, sosyolog ve sanatçılar bu kini bilediler. Milli marşlarında asırlarca şu sloganı koydular: “Od Jadrana do İran’a nece biti Müslümana” (Adriyatik’ten İran sınırına kadar tek Müslüman kalmayıncaya kadar savaş devam edecektir) Son yıllarda bu hedef Atlantik’ten Pasifik’e kadar Müslümanları imha ya da tesirsiz hale getirmek şekline dönüştü. 1990 sonrası ortaya atılan “Yeni Dünya Düzeni”nin hedefi; değişen dengeler ve güçler muvacehesinde İslam Dünyasını örtülü emperyalizm Metodları ve Globelleşme ile yeni sömürge sistemini kurarak, yeraltı ve yer üstü zenginliklerini sömürmektir. ‘Yeni Dünya Düzeni’nde İslam ülke ve toplulukları iki kategoriye ayrılmıştır: Müslümanların silineceği bölgeler ve Müslümanların sindirileceği bölgeler... Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Keşmir Müslümanların silineceği; Anadolu, Ortadoğu, Uzakdoğu (Endoneza, Malezya, Pakistan, Bangladeş) Afganistan ve diğerleri ise Müslümanların sindirileceği bölgeler içindedir... Not: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kosova’ya Yardım Kampanyası çerçevesinde aynî yardım için telefon numaraları: (0232) 441 42 88 - 483 39 54 Santral: 482 11 70’den (276)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103310
  % -1.48
 • 5.471
  % -0.15
 • 6.2116
  % -0.1
 • 7.2201
  % -0.63
 • 228.954
  % -0.48
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT