BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SPK güçlendirildi

SPK güçlendirildi

Sermaye Piyasası Yasası’nda değişiklik yapan tasarı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildiHalka açık anonim ortaklıklarda karar alma mekanizmasını hızlandırmak, azınlık haklarının kullanımını kolaylaştırmak ve ara kâr dağıtım imkanı sağlamak amacıyla Sermaye Piyasası Yasası’nda değişiklik yapan yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklar, özel hukuk tüzel kişiliğe sahip bir Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenecek. Sermaye piyasası araçlarının nama veya hamiline yazılı hesaplarda kayıt esasları ile kayıtların nasıl tutulacağı ve kayıtların tutulmasında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Kurulca bir tebliğ ile belirlenecek. Merkezi Kayıt Kuruluşu, ihraçcılar ve aracı kuruluşlar, kendi tuttukları kayıtların yanlışlığından dolayı hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan, kusurları oranında sorumlu olacak. KARDAN PAY DAĞITIMI Halka açık anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde birinci temettü oranının gösterilmesi zorunluluğu bulunacak. Bu oran, kurul tarafından belirlenecek ve tebliğlerle ilan edilecek miktardan aşağı olamayacak.Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılabilmesi için, esas sözleşmede hüküm bulunması şartı aranacak. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay verilmesine karar verilemeyeceği gibi, birinci temettü ödenmedikçe de bu kişilere kârdan pay dağıtılamayacak. KURUL ÜYELİKLERİ Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve üyeliklerine atanacakların hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletmecilik, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve dengi dallarda en az 4 yıllık lisans, mühendislik dalında lisans eğitimi yapanların da belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmaları, mali piyasalar, ekonomi, maliye, işletme, sermaye piyasaları, bankacılık ve finans alanında veya bu alanlarla ilgili hukuk dallarında en az 12 yıllık deneyim sahibi olmaları şartı aranacak. Kurul başkanı ve üyelerinin görev süresi 6 yıl olacak ve başkan dışındaki üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenecek. Kurul başkan ve üyeleri, özel bir yasaya dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamayacak. ARACI KURULUŞLAR Aracı kuruluşların aracılık faaliyetlerine ilişkin esaslar, kurul tarafından düzenlenecek. Kurul, her bir aracılık faaliyetinin ayrı kuruluşlar tarafından yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkili olacak. Türkiye’de, sermaye piyasasında aracılık faaliyetinde bulunmaya bu kanunla yetkili kılınmış kuruluşlar, tüzel kişiliğe haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’ne üye olmak için başvurmak zorunda bulunacaklar. Hakkında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen aracı kurumların ve Bakanlar Kurulu kararıyla faaliyetleri durdurulan bankaların yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle müşterilerine karşı hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülüklerini yerine getirmek ve tasfiye giderlerini karşılamak amacıyla tüzel kişiliği haiz Yatırımcıları Koruma Fonu kurulacak. Bütün aracı kuruluşlar, bu fona katılmak zorunda olacaklar.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95491
  % 0.07
 • 5.7578
  % -0.57
 • 6.5423
  % -0.57
 • 7.3036
  % -0.69
 • 260.321
  % -1.85
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT