BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > En iyi ve en kötü hasletler

En iyi ve en kötü hasletler

Hazret-i Lokman Hakîm’e oğlu sordu: Babacığım bir insan için en hayırlı haslet nedir? Hazret-i Lokman Hakîm şöyle cevap verdi: Dindir. Ya iki haslet olsa? Din ve maldır. Üç haslet olsa? Din, mal ve hayâdır. Dört olsa? Din, mal, hayâ ve güzel ahlâktır.Hazret-i Lokman Hakîm’e oğlu sordu: Babacığım bir insan için en hayırlı haslet nedir? Hazret-i Lokman Hakîm şöyle cevap verdi: Dindir. Ya iki haslet olsa? Din ve maldır. Üç haslet olsa? Din, mal ve hayâdır. Dört olsa? Din, mal, hayâ ve güzel ahlâktır. Ya beş haslet olsa? Din, mal, hayâ, güzel ahlâk ve cömertliktir. Altı olsa? Oğlum, bir insanda bu beş haslet toplanırsa, o insan Allahü teâlânın kendisine yakın kıldığı kullarından olup, şeytan bundan kaçar. Bir insan için bunlar kâfidir. Babacığım, en kötü haslet nedir? En kötü haslet küfrdür, ya’nî îmânsızlıktır. Peki en kötü iki haslet nedir? Küfr ve kibirdir. Yâ en kötü üç haslet nedir? Küfr, kibir, şükür azlığı ya’nî az şükretmektir. Dört olursa? Küfr, kibir, şükür azlığı ve cimriliktir. Beş olursa? Küfr, kibir, şükür azlığı, cimrilik ve kötü ahlâktır. Ey babacığım altı olursa, diye sorunca: Ey oğlum, bu beş kötü hasletin bir kimsede toplanması, o kimseye kötülük olarak kâfidir. Böyle kimseler, Allahtan uzaktır, buyurdu. Enes bin Mâlik hazretleri buyurdu ki: Yedi şey vardır ki, onlardan birini yapmış olan kimse, öldükten sonra da ecir, sevap kazanır: 1- Kim bir câmi yaptırırsa orada namaz kılınmakta devam edildiği sürece o kimse sevap kazanır. 2- Kim bir su getirip çeşme yaptırırsa, insanlar ondan su içtiği müddetçe, o kimse ecir alır. 3- Kim Kur’ân-ı kerîmi yazar ve okunmasını sağlarsa, o mushaf okunduğu sürece o kimse sevap kazanır. 4- Kim bir kuyu kazıp su çıkarırsa, o kuyu durduğu ve insanlar ondan faydalandığı müddetçe sevap kazanır. 5- Kim bir meyve ağacı dikerse, insanlar ve kuşlar onun meyvesinden yediği sürece kendisi de sevap kazanır. 6- Kim faydalı bir ilim öğretirse, bu ilimden faydalanıldığı sürece ecir kazanır. 7- Kim hayırlı ve kendisine duâ, istiğfar edecek bir evlât bırakırsa, o yaşadıkça anne-babası da ecir ve sevap kazanır. Evlâdın alacağı ecir ve sevap da eksilmez. Eğer ana-baba evlâtlarına Kur’ân- ı kerîmi öğretmezler, onu sâlih bir insan olarak yetiştirmezlerse, o hayatta oldukça yapacağı kötülüklerin günâhı ebeveynine de yazılır. Evlâda yazılacak günâhtan da hiç eksilmez. > Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT