BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > EKONOMİ YEMİNİ

EKONOMİ YEMİNİ

Milletvekillerimiz yemin etti. Hayırlı olsun. Yeminler muhtelif.. Hipokrat Yemini’nden, mafyanın “omerta”sına kadar, ne ararsan var. Biz de bir “Ekonomi Yemini” derledik. Yemin, oldukça uzun. Dinlenerek ve derin nefes alarak okunmasını tavsiye ediyoruz.Milletvekillerimiz yemin etti. Hayırlı olsun. Yeminler muhtelif.. Hipokrat Yemini’nden, mafyanın “omerta”sına kadar, ne ararsan var. Biz de bir “Ekonomi Yemini” derledik. Yemin, oldukça uzun. Dinlenerek ve derin nefes alarak okunmasını tavsiye ediyoruz. ***** Ulusal ve küresel piyasaların dikkatine! * Enformasyon kirlenmesine ve kredibilite kaybına yol açmayan bir iletişim kanalını sürekli “açık” ve “canlı” tutacağıma * Beklentileri etkin bir biçimde yöneteceğime, söylediklerimin altında ezilmeyeceğime, “doğru mesajı”, “doğru mecraya” enjekte edeceğime * Otuz beş senelik yüksek kronik enflasyon, bol miktarda kriz ve IMF ile imzalanan 19 tane Stand-by düzenlemesini hiçbir zaman hatırımdan çıkarmayacağıma * Başta sosyal güvenlik reformu olmak üzere, yapısal reformların derinleşmesine katkı sağlayacağıma * “Fiyat istikrarı ve mali disiplini” tehdit etmeyen politikalara öncelik vereceğime ve bu çerçevede: Politika araçlarını seçmekte özerk bir Merkez Bankası Dalgalı kur rejimi 2006 itibariyle piyasalara deklare edilen ve “enflasyon hedeflemesi” diye bilinen çıpa ile uyum içinde olacağıma * “Faizi düşürelim, kur yükselsin, ihracat artsın, ithalat gerilesin, cari işlem açığı azalsın” noktasından hareket eden ve ekonomiyi bir başka dengeye oturtmak isteyen tuzak senaryolara yüz vermeyeceğime * “Daha gevşek bir para politikasının veya biraz enflasyonun” istihdam problemini çözeceğini ve büyümeyi artıracağını öne süren “mayınlı reçetelere” iltifat etmeyeceğime * “Problemleri halının altına süpürmek, dinamitin fitilini uzatmak, saatli bombanın patlama zamanını ötelemek” anlamında, “popülist politikalara” tevessül etmeyeceğime * Herhangi bir zaman diliminde, şirket için doğru olan “mikro çözümlerden, makro saçmalara” zıplamayacağıma * İhracatı teşvik etmek için Merkez Bankası Başkanı’nın yakasına yapışmayacağıma * Politika üretmek refleksiyle, “korumacı dönemin rantlarını” canlandırmayacağıma * Kayıt dışı ekonomiyi daraltarak, vergi oranlarını düşüreceğime * Dalgalı kur politikasını eleştirmek kaygısıyla, “enflasyon kadar kur artışı” denilebilecek bir çözümsüzlüğü gündeme getirmeyeceğime * Özerk düzenleyici kurulların faaliyetlerine müdahale etmeyeceğime * Bağımsız ve tarafsız yargı ile iyi geçineceğime * Oyunun ortasında, oyunun kurallarını değiştirmeyeceğime * Ekonomide hem “hakem” hem “forvet” hem de “kaleci” olmayacağıma, sadece ve sadece “hakem” olacağıma * Ankara’daki bürokrasinin labirentlerinde, şirketlerin iflahını kesmeyeceğime * Kaynak tahsisi süreçlerine, rantiyelerin ve hortumcuların egemen olmasına izin vermeyeceğime * Ekonomiyi ekseni “rant ve talan” olan bir ucubeye dönüştürmeyeceğime * “Kâr edersem benim, zarar edersem devletin!” diye özetlenebilecek bir ahbap çavuş kapitalizmine teslim olmayacağıma * Vergi, harcama ve borçlanma politikalarını icra ederken “saydamlık” ve “hesap verme sorumluluğu” denilen ilkeleri ihlal etmeyeceğime * Kamu bankalarını ikinci bir Hazine gibi kullanmayacağıma * Türkiye’nin uluslararası iş bölümündeki yerinin değiştirilmesi, rekabetçi sektörlerinin yeniden tanımlanması ve yapısal dönüşümü bakımından gayret sarf edeceğime * Görev zararı marifetiyle, siyaseti finanse etmeyeceğime * Maastricht ve Kopenhag Kriterleri’ne bağlı kalacağıma *** Namusum ve şerefim adına, tüm piyasalar önünde yemin ederim. Alkışlar! Şak şak şak...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT