BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kanun değiştiren bürokrasi!

Kanun değiştiren bürokrasi!

Bilindiği üzere, 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinde kıdem tazminatına hak kazanma şartları tek tek sayılmıştır. Hemen belirtelim ki, 1475 sayılı İş Kanununun “kıdem tazminatını” düzenleyen 14. maddesi hariç diğer bütün maddeleri 10 Haziran 2003 tarihinden geçerli olarak 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. 1475 sayılı İş Kanunun 14. maddesinde işçilerin ne zaman ve ne şekilde işverenden kıdem tazminatı isteme hakkı olduğu tek tek sayılarak belirtilmiştir. Söz konusu maddeye 4447 sayılı Kanun ile eklenen 5. bent ile kıdem tazminatına hak kazanmak için yeni bir durum ortaya çıkmıştır. Buna göre;Bilindiği üzere, 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinde kıdem tazminatına hak kazanma şartları tek tek sayılmıştır. Hemen belirtelim ki, 1475 sayılı İş Kanununun “kıdem tazminatını” düzenleyen 14. maddesi hariç diğer bütün maddeleri 10 Haziran 2003 tarihinden geçerli olarak 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. 1475 sayılı İş Kanunun 14. maddesinde işçilerin ne zaman ve ne şekilde işverenden kıdem tazminatı isteme hakkı olduğu tek tek sayılarak belirtilmiştir. Söz konusu maddeye 4447 sayılı Kanun ile eklenen 5. bent ile kıdem tazminatına hak kazanmak için yeni bir durum ortaya çıkmıştır. Buna göre; “506 Sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81’inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle feshedilmesi halinde işçilere kıdem tazminatı ödenir”. Kanunun bu düzenlemesiyle, emeklilik için prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlayan sigortalılar, yaş haddini beklerken, kıdem tazminatını alarak iş sözleşmesini feshedebilecekler. Bilindiği gibi 506 sayılı Kanunun geçici 81. maddesi emeklilikte kademeli olarak yaş haddi uygulamasını getirmiştir. Burada asıl sorun 4447 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların en az 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartını tamamlamaları halinde kıdem tazminatı alarak iş sözleşmelerini feshedip edemeyecekleri noktasında çıkmaktadır. 1475 sayılı Kanunun 14/5. bendi herhangi bir ayrım yapmaksızın geçici 81. maddeye doğrudan atıf yapmıştır. Bu durumda, yaşları ne olursa olsun, 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı olanlar en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün prim ödeme şartını yerine getirmişlerse, SSK’dan bir yazı alıp, işyerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirler. Bu uygulama bu güne kadar SSK’nın zaman zaman direnmesine rağmen böyle devam etmiştir. Yargıtay’da açılan davalarda Kanunun gösterdiği doğrultuda kararlar vermiştir. Uygulama böyle devam ediyorsa sorun nerede diyebilirsiniz. SSK tarafından sigorta müdürlüklerine gönderilen bir yazı ile Kanunun bu düzenlemesine son verilmiştir. Yanlış duymadınız. Daire Başkanlığının yazısı ile Kanunun düzenlemesi sonlandırıldı. Şöyle ki; Bundan sonra, en az 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getirenler işverenden kıdem tazminatı almak için SSK’dan yazı istediklerinde kendilerine anılan talimat gereği böyle bir yazı verilemeyecek. Esas itibarıyla her 15 yıl ve 3600 gün tamamlayan işçiye emekliye yaş haddi ile hak kazanmıştır yazısı verilerek kıdem tazminatı verilmesi doğru bir düşünce değildir. Ancak, 1475/14. madde bu hakkı veriyor. Kanunun verdiği hakkı ancak Kanunla geri alabilirsiniz. Yeni Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetiminin bu yanlışlığı gidereceğini umuyoruz. 65 yaş aylığı ile beraber karne alınamaz E. Yalın-Annem 65 yaş aylığı almaktadır. Çok ciddi bir rahatsızlığı nedeniyle uzun süreli bir tedavi gerekiyor. 65 yaş aylığı alanların sağlık yardımları çok sınırlı kalıyor. Birçok işlem için para ödemek durumunda kalıyoruz. Sağlık harcamalarını artık ödeyemiyoruz. Anneme benin sigortamdan karne almak için SSK’ya gittim. 65 yaş aylığı aldığı için sağlık karnesi veremeyiz dediler. Çaresiz kaldık. Aylığını iptal ettirerek sağlık karnesi alabilir miyiz.? Değerli okuyucumuz, sorunuzun içinde cevabınız da var. Sosyal Sigortalar Kanununa göre, annenizin sizin üzerinizden sağlık yardımı alabilmesi için 2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı veya başka bir gelirinizin olmaması gerekiyor. Emekli Sandığına anneniz adına müracaat ederek 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan 65 yaş aylığını iptal ettirmelisiniz. Annenizin Emekli Sandığına hitaben yazacağı yazıda mutlaka, “oğlumun sigortasından sağlık yardımı alacağımdan dolayı” ibaresinin bulunması gerekiyor. İkinci olarak, annenizin ikametgahının bulunduğu muhtarlığın, söz konusu dilekçenin altına “yukarıdaki imza ve isim bu kişiye aittir ve bilgiler doğrudur” anlamına gelen bir şerh düşülerek Emekli Sandığına gönderilmesi gerekiyor. Yukarıda saydığımız bilgiler içermeyen dilekçeler işleme konulamamaktadır. Bu bilgilerin eksik olması halinde Emekli Sandığı geriye dönüp yazışma yapmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla ciddi bir zaman kaybı oluşuyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT