BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 2000 yılı vergileri

2000 yılı vergileri

Taşıt ve damga vergisi ile harçlara 1 Ocak 2000 yılından geçerli olmak üzere, yüzde 52.1, emlak vergisine tabi değerler ile çevre temizlik vergisine de yüzde 26.05 oranında zam geldi.Taşıt ve damga vergisi ile harçlara 1 Ocak 2000 yılından geçerli olmak üzere, yüzde 52.1, emlak vergisine tabi değerler ile çevre temizlik vergisine de yüzde 26.05 oranında zam geldi. Maliye Bakanlığı’nın, 2000 yılında uygulanacak çeşitli vergi tutarları ile harçlara ilişkin tebliğleri, dünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu tebliğler ile veraset ve intikal vergisinde istisna hadleri ve dilimler, ücretlilerin özel indirim tutarları, asgari yatırım indirimi, defter tutma hadleri ile çeşitli ceza miktarları da yeniden düzenlendi. Veraset ve intikal Veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları, 1 Ocak 2000 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 52.1 oranında arttırıldı. İstisna tutarları evlatlıklar, eş ve çocukların her birine isabet eden miras hisselerinde 13 milyar 946 milyon lira, çocuk olmaması halinde eşe isabet eden miras hisselerinde 27 milyar 907 milyon lira olarak uygulanacak. Veraset ve istisna vergisindeki vergi dilimlerini de arttıran tebliğ çerçevesinde, söz konusu vergide esas alınacak tarife şöyle: İlk 25 milyar TL için 1 10 Sonra gelen 53 milyar TL için 3 15 Sonra gelen 107 milyar TL için 5 20 Sonra gelen 215 milyar TL için 7 25 Matrahın 400 milyarı aşan kısmı için 10 30 Kira gelirleri Kira gelirlerinde bu yıl 420 milyon lira olarak uygulanan istisna tutarı, 2000 yılı için 630 milyon liraya yükseltildi. İşverenlerce işyeri veya işyeri dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan günlük 1 milyon 400 bin liralık yemek bedeline ilişkin istisna tutarı da, 1 Ocak 2000 yılından itibaren 2 milyon 100 bin lira olarak uygulanacak. Gelir vergisi dilimleri Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde, özel indirim gibi daha önce Bakanlar Kurulu Kararı ile açıklanan gelir vergisi tarifesi de yer aldı. Buna göre, 2000 takvim yılında ücretlilerin gelir vergisi tarifesi şöyle olacak: 2.500.000.000 liraya kadar ................Yüzde 15, 6.250.000.000 liranın 2.500.000.000 lirası için 375.000.000 lira, fazlası.....................Yüzde 20, 12.500.000.000 liranın 6.250.000.000 lirası için 1.125.000.000 lira, fazlası..................Yüzde 25, 31.250.000.000 liranın 12.500.000.000 lirası için 2.687.500.000 lira, fazlası...........Yüzde 30, 62.500.000.000 liranın 31.250.000.000 lirası için 8.312.500.000 lira, fazlası...........Yüzde 35, 62.500.000.000 liradan fazlasının 62.500.000.000 lirası için 19.250.000.000 lira, fazlası...................................................Yüzde 40. Menkul sermaye Mevduat faizi, repo ve kâr-zarar ortaklığı belgelerine ödenen kâr payları dışındaki menkul sermaye iratlarından, bu yıl 6 milyar 469 milyon 500 bin 924 liranın üzerinde faiz geliri elde edenler, önümüzdeki yıl Mart ayında beyanname vermek zorunda olacak. 4444 sayılı Vergi Kanunu ile yapılan düzenleme çerçevesinde bu yıl vergi kesintisine tabi olmak kaydıyla elde edilen mevduat faizi, repo kazancı ve kâr-zarar ortaklığı belgelerine ödenen kâr payları için 2000 yılı Mart ayında gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek. Diğer menkul sermaye iratlarına ise yüzde 45.9’luk indirim uygulanacak. İndirime tabi olmayan kazançlar Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim uygulanmayacak. Aynı şekilde ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için de indirim oranı sözkonusu olmayacak. Vergi kesintisine tabi olmayan menkul sermaye iratlarında ise tutara bakılmaksızın beyanname verilmesi gerekecek. Maktu ve nisbî harçlar Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar yüzde 52.1’lik yeniden değerleme oranı, nispi harçlar ise Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 25 oranında arttırıldı. Harç artışları, 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren uygulanacak. Tebliğ uyarınca yeni yılda mahkemelere başvurma harcı, 1 milyon 10 bin lira ile 3 milyon 160 bin lira arasında değişecek. İcraya başvurma harcı 2 milyon 80 bin lira, iflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 3 milyon 390 bin lira olacak. Emlak vergisine tabi değerler Emlak vergisine tabi değerler yeni yılda yüzde 26.05 oranında artış görecek. Emlak vergisine tabi değerler, 2000 yılında 1999 için belirlenen yeniden değerleme oranının (yüzde 52.1) yarısı kadar artacak. Buna göre, mükelleflerin 2000 yılı bina, arsa ve arazi vergisi matrahları, 1.11.1999-31.12.1999 tarihleri arasında beyanını yenileyen mükellefler için, yeni beyan ettikleri vergi değeri dikkate alınarak bulunan miktarlar, Beyanını yenilemeyenler için ise 1999 yılı matrahları, yüzde 26.05 oranında artırılmak suretiyle hesaplanacak. Aflar ve cezalar Devlet, 1 Ocak 2000 tarihinden geçerli olmak üzere, 1.5 milyon liraya kadar olan vergi alacaklarından vazgeçti. Vergi cezaları ise yüzde 52.1 oranında artırıldı. Tahakkuktan vazgeçme sınırı, 2000 yılı için 1.5 milyon lira olarak belirlendi. Adresi bulunamayan vergi borçluları için İstanbul ve Ankara’da bir gazetede ilan şartını içeren borç sınırı da, 3 milyar lira olarak düzenlendi. Usulsüzlük cezaları Usulsüzlük cezaları da yüzde 52.1 oranında artırıldı. Yeni düzenleme ile en az ceza haddi damga vergisinde 1.5 milyon lira, diğer vergilerde 3 milyon lira oldu. Alışverişlerde fatura fiş alınmaması, verilmemesi halinde kesilen ceza tutarı da 30 milyon liraya yükseltildi. Damga vergisi Damga vergisi tutarları 2000 yılı için, yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 52.1 artırıldı. Tebliği ile belirlenen üst sınır da yeniden değerleme oranında artırılarak, 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren 540 milyar 867 milyon 600 bin liraya yükseltildi. Çevre temizlik vergisi Kamuoyunda “çöp vergisi” olarak da bilinen Çevre Temizlik Vergisi tutarları, yeni yılda, yeniden değerleme oranının yarısı kadar, yüzde 26.05 oranında artırıldı. Tarifedeki vergi miktarı, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az belediyelerde yüzde 50 indirimli uygulanacak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT