BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Anayasa’da devrim

Anayasa’da devrim

Temel hak ve özgürlükleri en üst seviyeye çıkaracak olan ‘en sivil anayasa’ 179 maddeden 138 maddeye indiriliyor



1- HALEN yürürlükte bulunan Anayasa’nın değiştirilmesi yasak olan hükümleri yeni taslakta da aynen korunuyor. 2- CUMHURBAŞKANININ sahip olduğu üst düzey yetkiler parlamenter sistemle uyumlu bir şekilde kısıtlanıyor. 3- VATANDAŞLIK tanımıyla ilgili çeşitli alternatif tekliflerin yer aldığı taslak, ‘etnisite üzerindeki vurgu’yu hafifletiyor. 4- TEMEL hakların standartları maksimum düzeye yükseltiliyor, hukuk devleti üzerindeki kısıtlamalar kaldırılıyor. 5- MİLLETVEKİLLERİNİN, zimmet, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlarda dokunulmazlık zırhı iptal ediliyor. ---------- ANKARA - AK Parti’nin isteği üzerine yeni bir Anayasa çalışması yapan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergun Özbudun, ortaya çıkan taslağı “tümüyle yerli bir ürün” olarak değerlendirdi. Bilkent Üniversitesi’nden bir grup akademisyenle birlikte çalışan Ergun Özbudun, AK Parti’nin isteği üzerine 2 ay süren bir çalışmayla hazırladıkları anayasa taslağını, “Mevcut anayasaya göre çok büyük bir iyileştirme” olarak tanımladı. Taslağın hazırlığında hiçbir ülkeyi tek başına örnek almadıklarını bildiren Özbudun, ancak değişik ülkelerin uygulamaları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi belgelerinden yararlanıldığını kaydetti. “Tamamen yerli bir ürün” ortaya çıkardıklarını ifade eden Özbudun, Türkiye’nin şartlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini gözönünde bulundurduklarını vurguladı. Sivil anayasa yolda “Sivil Anayasa” tanımlarına dikkati çeken Özbudun, “Buna sivil anayasa denilmesinin kastı, yapılma biçimindendir. Halkın hür iradesiyle yaptığı, tartışma ve uzlaşma yoluyla yapılması anlamındadır. Çünkü bugüne kadarki anayasalarımız böyle hazırlanmadı” dedi. Özbudun, 138 maddelik taslağın tümüyle akademisyenler tarafından hazırlandığını bildirdi. Anayasanın değiştirilemez maddelerinin yeni taslakta korunduğunu, vatandaşlık tanımıyla ilgili alternatif önerilerde bulunduklarını anlatan Özbudun, temel haklar ve hürriyetlerin bir bölümünün daha önce AB uyum paketleriyle AİHM standartlarına uydurulduğunu belirtti. Köşkün yetkileri azaltılacak Yeni anayasa taslağının, “Temel hakların standartlarının yükseltilmesi, evrensel insan hakları belgelerindeki güvencelere sahip olması, güvencelerinin güçlendirilmesi, hukuk devleti üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması” ilkelerine dayandığını anlatan Özbudun, cumhurbaşkanının yetkilerinin parlamenter sistemle uyumlu olacak şekilde azaltılmasının öngörüldüğünü bildirdi. Cumhurbaşkanının 5 artı 5 yöntemiyle ve halk tarafından seçilmesini içeren anayasa değişikliğiyle ilgili referandum yapılmasının yeni taslakla çelişmediğini kaydeden Özbudun, “Avusturya, Finlandiya ve İrlanda gibi ülkelerde de cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin örnekleri var” dedi. Vatandaşlık tanımıyla ilgili çeşitli alternatif tekliflerin bulunduğu taslak, ‘etnisite üzerindeki vurgu’yu hafifletiyor. Milletvekillerinin bazı suçları işlemeleri halinde savcılıklar doğrudan yetkili olacak, tutuklama için TBMM kararı beklenecek. >>>> AK Parti taslak üzerinde çalışacak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hukukçu milletvekilleriyle birlikte taslak üzerinde çalışma yapmakla görevlendirilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, cumhurbaşkanı seçiminin ardından taslak üzerinde çalışmaya başlayacaklarını söyledi. Yargı organları, barolar, üniversiteler, hukukçular, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarına gönderilecek olan taslakla ilgili görüş istenecek. Bu görüşlerin ardından Meclis boyutu başlayacak olan anayasa hazırlığı için TBMM Uzlaşma Komisyonu oluşturulacak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99326
  % -0.51
 • 5.564
  % -3.14
 • 6.3027
  % -2.78
 • 7.3659
  % -2.88
 • 236.892
  % -2.65
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT