BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Atatürk 30 Ağustos’u anlatıyor

Atatürk 30 Ağustos’u anlatıyor

Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa, İzmir’i, Bursa’yı İstanbul’u, Edirne’yi ve daha nice beldemizi geri alıp düşmanı denize döktükten sonra, kendisini bu görev için başkomutan atayan başkanı bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin huzuruna çıktı. Askerî harekâtının hesabını verdi. Aynen şöyle dedi:Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa, İzmir’i, Bursa’yı İstanbul’u, Edirne’yi ve daha nice beldemizi geri alıp düşmanı denize döktükten sonra, kendisini bu görev için başkomutan atayan başkanı bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin huzuruna çıktı. Askerî harekâtının hesabını verdi. Aynen şöyle dedi: “Arkadaşlar, kalbimde derin bir tahassür doğurmuş olan ayrılıktan sonra tekrar size kavuşmuş olduğumdan dolayı pek mes’ûdum. Cenâb-ı Hakk’a hamdeylerim ki, ordularımızın silâhlarına emanet ettiğiniz aziz ve mübârek maksat, arzu ettiğiniz vechile, emniyet ve itimadınızın yerine sarfedilmiş olduğunu gösteren mes’ûd bir neticeye ulaşmış oldu. En karanlık ve bedbaht günlerimizde, meclisimizin sarp ve yalçın bir kaya gibi azim ve imanı, talihin bu parlak inkişafına erişmek için lâzım gelen imkânı daima mahfuz (saklı) tuttu. Millî meselelerde şaşmaz akılcılık ile daima doğruyu ve daima iyiyi keşfeden ve bulan meclisimizin, bu neticelere ermekten dolayı duyduğu saadet kadar hak kazanılmış ne tasavvur olunabilir? Milletin mukadderâtını doğrudan doğruya deruhte ederek (üzerine alarak) ye’s yerine ümit, perişanlık yerine intizam (düzen), tereddüt yerine azim ve iman koyan ve yokluktan koskoca bir varlık çıkaran meclisimizin civanmerd ve kahraman ordularının başında, bir asker sadakat ve itaatiyle emirlerinizi yerine getirmiş bulunduğumdan dolayı, bir insan kalbinin nadiren duyabileceği memnuniyet içindeyim. Kalbim bu sevinçle dolu olarak, pek aziz ve muhterem arkadaşlarım, sizi, bütün dünyaya karşı temsil eylediğiniz hürriyet ve istiklâl fikrinin zaferinden dolayı tebrik ediyorum...” 23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üyeleri, Atatürk’ün milletvekillerine ne derecede riâyet ettiğini, onları nasıl candan kucakladığını unutmıyacaklardır. Atatürk’ün hoşuna gitmediğini hemen herkesin bildiği şeylerden uzak duracaklardır. Bugünkü refah ve huzurlarını, 1. Meclis’in kahraman milletvekillerinin fedakârlığına borçludurlar. 30 Ağustos Bayramı, Yüce Türk milletine ve Büyük Zaferi kazanan kahraman şanlı silâhlı kuvvetlerimize kutlu olsun.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT