BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şaha kalkıyoruz

Şaha kalkıyoruz

ERDOĞAN: Hükümet programımızla Türkiye sıçrama yapacak ve daha güvenli ilerleme hızına kavuşacak.> TBMM Bürosu > 2 saate yakın kürsüde kaldı Başbakan Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda hükümet programını okudu. AK Parti’li bakanlar ve milletvekilleri de kendilerine dağıtılan kitapçıktan Erdoğan’ın konuşmasını takip ettiler. ANKARA- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 60’ınci hükümetin programı ile Türkiye’nin sıçrama dönemine gireceğini söyledi. Erdoğan dün TBMM Genel Kurulunda 60’ıncı hükümet programının sunumunu yaptı. Toplam 76 sayfadan oluşan hükümet programında 5 yıl içinde yapılacak icraatlara yer verildi. Konuşmasında 58 ve 59’uncu hükümet döneminde Türkiye’nin önemli mesafeler aldığını ve ekonomik kalkınma sürecinde kritik eşiğe gelindiğini hatırlatan Erdoğan, “Türkiye artık kalkışa hazır hale gelmiştir. Hükümet programı ile Türkiye’yi bu kritik eşikten geçirmeyi başaracağımıza inanıyorum. Bu program, istikrar zemininde ilerleyen ekonomik ve sosyal gelişme sürecimizde sıçrama dönemi programıdır. Hedefimiz Türkiye’yi take-off’a ‘kalkış’a geçirerek, daha güvenli bir hıza ve yüksekliğe taşımaktır” dedi. Sivil anayasa hazırlanacak AK Parti’nin Anayasa’da tarifini bulan ve birbirini tamamlayan temel değerlerin bütünlüğünün savunucusu ve bu bütünlük üzerinde yükselen Türkiye’nin güvencesi olduğunu belirten Erdoğan, Cumhuriyetin 100’inci yılına yaklaşırken, Türkiye’nin sivil bir uzlaşma anayasasını hak ettiğini söyledi. Yeni Anayasanın, olabilecek en geniş toplumsal uzlaşmayla hazırlanacağını kaydeden Erdoğan, temel ve hak özgürlüklerin fiilen uygulanmasının ve siyasal kültürün yerleşik bir unsuru olarak güçlenmesinin sağlanacağını bildirdi. Adalet ve yargı reformu ile ilgili çalışmaların bu dönemde de süreceğini, ihtilafları çıkmadan önlemek amacıyla “Koruyucu Hukuk” uygulamalarının daha da geliştirileceğini vurgulayan Erdoğan, uyuşmazlıkların hızlı, basit ve daha az giderle çözülmesini sağlamak, böylece yargı organlarının iş yükünü azaltmak amacıyla, özellikle hukuki uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yollarını öngören yasal düzenlemelerin de yapılacağını söyledi. Yerel yönetimlerin hizmet kapasitesini geliştirmek ve finansman imkanlarını kuvvetlendirmenin hükümetin temel öncelikleri arasında yer alacağını belirten Erdoğan, bu kapsamda önümüzdeki dönemde İl Özel İdareleri ve Belediye Gelirleri Kanun Tasarısının yasalaştırılacağını kaydetti. Erdoğan, Köy Kanununun da yenileceğini bildirdi. Yolsuzlukla tavizsiz mücadele Erdoğan, yolsuzluklar karşısında hükümetin tavizsiz tutumunu sürdüreceğini, bütün kurumların hizmetlerinin elektronik ortama taşınacağını ve ‘Tek Kart’ projesinin uygulamaya konularak vatandaşın daha kolay hizmet almasının sağlanacağını söyledi. > Terörle etkin mücadele Ulusal güvenliğe kastedecek her türlü oluşuma karşı tavizsiz tutumlarının kararlılıkla süreceğine dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye’nin güvenliği için gösterdiğimiz azami dikkatin gereği olarak bütün politikalarımızın birbirini tamamlar nitelikte olmasını, istismar edilen zaaf alanlarına karşı toplumun bütün savunma mekanizmalarının güçlenmesini hayati derecede önemsiyoruz. Hiçbir şiddet ve terör odağının nüfuz edemeyeceği en büyük gücün milletimizin birlik ve beraberlik ruhu olduğunu iyi biliyoruz” dedi. Türkiye Cumhuriyetinin, güvenliğine, hudutlarına ve büyük bir mücadele ile kazanmış olduğu istiklaline ilelebet sahip çıkma kararlığında olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, “Milli güvenliğimizi güçlendirmek ulusal birliğimizi muhafaza etmek için verdiğimiz mücadeleyi 60’ıncı hükümet döneminde de her türlü meşru aracı kullanarak devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Polisin imkanları artırılacak Halkın huzur ve güveni için çabaların yoğunlaştırılacağını kaydeden Erdoğan, güçlü bir sosyal politika ile eş zamanlı olarak önleyici kolluğa ağırlık verileceğini belirtti. Genel kolluğun önleyici kolluk yetkilerinin yapılacak yasal düzenlemelerle yeniden tanımlanacağını ifade eden Erdoğan, “Polis ve jandarma, gerek insan kaynakları gerekse teknoloji, teçhizat ve malzeme bakımından daha da güçlendirilecektir” dedi. > Herkes ev sahibi olacak Başbakan Erdoğan, önümüzdeki dönemde tamamlanmış konut sayısını 500 bine çıkartmayı hedeflediklerini, ayrıca yeni dönemde hükümetin doğal afetlere karşı risk yönetimi yaklaşımı ile köklü bir dönüşüm programını uygulamaya koyacağını açıkladı. Erdoğan, doğal afetlere karşı güvenli mekanların oluşturulacağını bu amaçla, ülke genelinde doğal afet riski taşıyan yerleşim yerlerinin güvenli yerlere taşınacağını söyledi. Köy yollarının onarımı ve içme sularının temini için uygulanan KÖYDES projesinin önümüzdeki dönemde köylerin elektrik altyapısı ile ilgili sıkıntıların çözümünde de uygulanacağını belirten Erdoğan, tarımsal kredi faizlerinin de aşağı çekileceğini açıkladı. Erdoğan, “Yağmurlama-damlama” ile sulama projelerinin yaygınlaştırılacağını, tarım alanında çiftçilere yardımcı olan tarım danışmanlarının sayısının ise 10 bine çıkarılacağını ifade etti. Doğal gazsız şehir kalmayacak Erdoğan, enerjide ithalata bağımlılığın azaltılacağını, bilinçli bir tüketici kültürünün oluşturulacağını, yeni dönemde doğal gazın bütün şehirlere yaygınlaştırılacağını, enerji sektöründe yatırımcıya, tüketiciye ve ilgili kesimlere güven veren bir ortamın oluşturulacağını anlattı. Hidroelektrik ve termik santral projelerinin hızla tamamlanmasına öncelik verileceğini ve özel sektörün nükleer enerji yatırımlarının destekleneceğini kaydeden Erdoğan, mevcut elektrik üretim tesislerinin rehabilitasyonun da en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi. Ortaöğretimde köklü reform Derslik, altyapı, öğretmen ve donanım gibi zaten büyük oranda çözülen erişim sıkıntılarını sıfıra indirmek ve eğitim kalitesini artırmanın en öncelikli hedefleri olacağını belirten Başbakan Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde hedefimiz ilk öğretimde yüzde 100, mesleki ve teknik eğitim dahil olmak üzere ortaöğretimde yüzde 90 okullaşmayı gerçekleştirmektir. İlk ve orta öğretimde tekli öğretime geçmek kaydıyla, hedefimiz sınıflarda 30 öğrencinin eğitim görmesini sağlamaktır. Köklü bir ortaöğretim reformu gerçekleştireceğiz” diye konuştu. > Güven oylaması 5 Eylül’de Anayasaya göre, iki tam gün geçtikten sonra 3 Eylül Pazartesi günü hükümet programı üzerinde görüşmeler yapılacak. Hükümet programının görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 5 Eylül Çarşamba günü de TBMM Genel Kurulu’nda 60. Hükümet için güven oylaması yapılacak. > Ekonomide şeffaflık sürecek Programdaki ekonomik hedefleri de açıklayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin ekonomi politikalarında şeffaflık, süreklilik, tutarlılık ve öngörülebilirlik ilkelerini esas almaya devam edeceğini söyledi. Ekonomi politikalarının temel amacının milletin refah ve mutluluğunu artırmak olacağını hatırlatan Erdoğan, küresel sermayenin özellikle mal ve hizmet üretimine yönelik yeni yatırımlara yönelmesi iç in gerekli ortamın oluşturulacağını bildirdi. Serbest kur rejimine devam Mali disipline dikkat edeceklerini, serbest kur rejiminin süreceğini ve yapısal reformlara kararlılıkla devam edileceğini belirten Erdoğan, 2013 yılına yönelik hedeflerinin 800 milyar dolarlık milli gelir ile kişi başına gelirin 10 bin dolara çıkarılması olduğunu açıkladı. Başbakan Erdoğan, enflasyonu tek haneli seviyelere indirmekle yetinmeyeceklerini, yeni dönemdeki hedeflerinin fiyat istikrarını sağlayıp kalıcı hale getirmek olduğunu vurgulayarak, “Ekonominin genelindeki fiyat artışları iktisadi kararlar alınırken ihmal edilebilir seviyelere kalıcı olarak ininceye kadar bu mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu. 2009 yılında Yen Türk Lirası’ndan ‘Yeni’ ibaresinin kaldırılacağını ve özelleştirmelere kararlılıkla devam edeceklerini hatırlatan Erdoğan, 2013 yılının ihracat hedefini ise 200 milyar dolar olarak açıkladı. Kamu borcunun milli gelire oranının daha da aşağı düşürüleceğini ve hedeflerinin nominal faizleri tek haneye indirmek olduğunu kaydeden Erdoğan, kayıtdışılığın azaltılması, rekabet gücünün artırılması, daha basit, adil ve geniş tabanlı bir vergi sistemi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, öncelikle istihdam üzerindeki yükler olmak üzere vergi oranlarını indirmeye devam edeceklerini ve damga vergisinden başlayarak, işlemler üzerindeki vergilerin kademeli olarak kaldırılacağını ifade etti. İstihdamı artırmanın Hükümet’in en büyük hedefler arasında yer aldığını hatırlatan Erdoğan, yeni dönemde “Meslek Edin-İşin Hazır”, “Gençler İşadamı Oluyor”, “Kadın Girişimcilik” gibi aktif iş gücü programlarının uygulamaya konulacağını kaydetti. Özel istihdam bürolarının açılmasının özendirileceğini de belirten Erdoğan, İşsizlik Sigortası Fonunun da önümüzdeki dönemde daha etkin kullanılacağını açıkladı. Devlet yardımları tek elden Yatırım teşviklerinin uluslararası anlaşmalar da dikkate alınarak şeffaf ve etkin bir şekilde uygulanacağını hatırlatan Erdoğan, bu kapsamda Devlet Yardımları İzleme Biriminin kurulacağını ve devlet yardımlarının tek elden koordinasyonunun sağlanacağını belirtti. > Etkin dış politika devam edecek 60’ıncı hükümetin izleyeceği dış politikayı da açıklayan Başbakan Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve refahının sağlanması için KKTC’nin her alanda uluslararası etkinliğinin artırılmasının ve Doğu Akdeniz’deki denge ve istikrarın korunmasının, Türkiye’nin Kıbrıs politikasının iki ana stratejik hedefini oluşturduğunu hatırlattı. Erdoğan, “2002 yılı itibarıyla Kıbrıs konusunda uluslararası baskı altında bunalan Türkiye, yürüttüğümüz aktif politika sonucunda, ulusal çıkarlarımızdan en küçük bir taviz vermeden uluslararası alanda büyük bir manevra kabiliyeti kazanmıştır” dedi. AB-Türkiye ilişkileri AB-Türkiye ilişkilerinin, küresel barışı tehdit eden gerilimlerin yumuşatılmasında büyük önem taşıdığını belirten Erdoğan, “Hükümetimiz, AB katılım sürecini hem bir entegrasyon hem de Türkiye’nin siyasal, ekonomik, sosyal ve yasal standartlarını yükselten bir yeniden yapılanma süreci olarak değerlendirmektedir” dedi. Irak’ta PKK varlığı Erdoğan, Türkiye için Irak’ın güvenlik ve istikrarının sadece komşu bir ülke olarak değil, Türkiye’nin güvenliği açısından da büyük önem taşıdığını söyledi. Kerkük meselesinin bütün etnik ve mezhebi unsurların katılımıyla hakkaniyet ilkelerine dayalı bir çözüme kavuşturulması öncelikli gündem maddelerinden birini oluşturmaya devam edeceğini hatırlatan Erdoğan “Irak’ta istikrarsızlıktan beslenen terör tehdidine karşı da her türlü tedbiri en etkin bir şekilde alacağız. Hiçbir komşu ülke toprağının ülkemize yönelik terörist eylemler için bir üs olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT