BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Me meli mala mulalı

Me meli mala mulalı

Me meli mala mulalı mumburleyli map mup... Bu tekerlemeyi başka harflerle de tekrarlayabilirsiniz. Lakin artık Meli Malı işlerle uğraşacak zamanımız yok. Zaman, ülkeyi iki kat zenginleştirecek hedeflere “mim koymak” zamanı. Sevgi gibi saygı da iki başlıdır. Platon’un aşkı aşktan sayılmıyor, dağ dağa küsmüş, dağın haberi olmamış deniyor.Me meli mala mulalı mumburleyli map mup... Bu tekerlemeyi başka harflerle de tekrarlayabilirsiniz. Lakin artık Meli Malı işlerle uğraşacak zamanımız yok. Zaman, ülkeyi iki kat zenginleştirecek hedeflere “mim koymak” zamanı. Sevgi gibi saygı da iki başlıdır. Platon’un aşkı aşktan sayılmıyor, dağ dağa küsmüş, dağın haberi olmamış deniyor. Sevgisiz ve saygısız pazarlama bile olmuyor. Pazarlamacılar, Muhterem Müşterimiz demeyi öğrendiklerinde, müşteriye tepeden bakmaktan vazgeçip onun hizmetçisi olduklarını fark ettiklerinde, “Müşteri Velinimettir” sözünü, “Müşterimiz Velinimetimizdir” şekline dönüştürüp, onu duvarda bir levhanın çok ötesine taşıdıklarında, firmalarında müşteri odaklı topyekün bir operasyonu başarabildiklerinde adam olabildiler. Müşteri kendisine önem veren, onu insan yerine koyan, ona insan gibi davranan marka ve firmaları tercih ediyor. Kendisine emredenlerle, “ihtiram duruşu” gösterenleri iyi tanıyor, ikincilere gönlünü de kesesini de sonuna kadar açıyor, hatta canını bile veriyor. Müşteriler kendilerine gülümseyenlerle surat edenleri bir tutmuyor, tebessüm etmesini bilmeyen dükkân açmasın diyor. Bürokratın, memurun, çalışanların, tezgâhtarın, servis elemanının vatandaş karşısında somurtmaları, buz gibi soğuk, taş gibi sert durmaları şart mı? Kanun emri mi? Onların da gülümsemeye hakları yok mu? Onlar da gülümseyemez mi? Kim somurtarak mutlu olmuş ve mutlu edebilmiş ki? Somurtunun kendisi zaten bir mutsuzluk işareti değil mi? Firmalar müşteri için birbirleriyle rekabet eder, rekabet uğruna herkesi eşit tutmaz, kimine somurtur, kimine güler. Hesabına gelmeyene hayır diyebilir, hatta dışlayabilir. Haklarıdır. Ancak, devlet idaresinde iş değişir, irade halkın eline verilir. Devlet ve bürokrat yasalar çerçevesinde herkese eşit davranmakla yükümlüdür. İşletmelerde irade ve idare yöneticilerin elinde; devlet idaresinde ise irade halkın elindedir. Devlet müşteri/vatandaş ayrımı yapamaz. Bürokrat ve çalışanlar da vatandaşa hizmet için birbirleriyle rekabet edeceklerine, halkla rekabete girişemez. Hayırlı olsun. Yeni dönemin, güç odaklı olmaktan çıkıp müşteri-insan-vatandaş odaklı olmasını diliyoruz. Pazarlama bile, müşteri odaklı olmayı öğrendiğinde adam oldu. Unutmayın, saygınızı ve saygınlığınızı yitirdiğinizde müşterinize mal satamıyorsunuz. > (Pazarola, pazartesi günleri yayınlanır.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT