BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dokunulmazlık zırhı daralıyor

Dokunulmazlık zırhı daralıyor

139 maddeden oluşan yeni Anayasa taslağında milletvekillerinin dokunulmazlığı daraltılıyor ve yargı yolu açılıyor. Cumhurbaşkanı’na ise dokunulmazlık zırhı getiriliyor, ancak yetkilerinden bazıları kısıtlanıyor.> Haber Merkezi ANKARA - AK Parti’de ‘Sivil Anayasa’ üzerinde çalışmaları yürütmek üzere oluşturulan 11 kişilik komisyon ön hazırlık çalışmayı tamamladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat başkanlığındaki komisyon Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Ergun Özbudun öncülüğündeki akademisyenler ile bir araya gelerek taslağı tekrar değerlendirmeye alacak. 139 maddelik Anayasa taslağı, ekim, kasım ve aralık aylarında siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşüne sunulacak. Aynı zamanda AK Parti sitesinde de yayınlanarak tartışmaya açılacak taslağın, yeni yılın ilk günlerinde hükümet teklifi olarak Meclis’e sunulması bekleniyor. Hangi sayıyla geçerse geçsin Anayasa’nın halk oyuna sunulacağını da vurgulayan Fırat, “Doğrudan doğruya halka mal olmuş ve halkın yapmış olduğu bir Anayasa’ya kavuşmuş olacağız” diye konuştu. Taslakta ise bir çok yenilik öngörülüyor. Öncelikle vatandaşlık tanımı yeniden yapılıyor ve vatandaşlık 1924 Anayasası’nda olduğu gibi ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes din, ırk ayrımı gözetmeksizin Türk’tür’ şeklinde tanımlanıyor. Vekile yargı yolu açılıyor Taslakta milletvekili dokunulmazlığının sınırlandırılması ve Cumhurbaşkanı’nın da milletvekili dokunulmazlığına sahip olması kesinleşti. Buna göre 1924 Anayasası’nda yer alan ‘Cumhurbaşkanları da milletvekili dokunulmazlığına sahiptir’ hükmü aynen getiriliyor. Fakat yetki karmaşasının giderilmesi için bazı yetkileri kısıtlanıyor. Taslağa göre Milletvekili dokunulmazlığı da sınırlandırılacak. Anayasa’nın 76. maddesinde yer alan milletvekili olmaya engel suçları işleyen vekillerin yargılanmasının önü açılacak. Milletvekili seçilmesine engel suçlar dokunulmazlık kapsamı dışında tutulacak. Anayasa’nın 76. maddesinde yer alan ‘zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla kaçakçılık, resmi ihale ve alımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik veya anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik’ gibi suçları işleyenler tutma ve tutuklama yapılmadan hakim karşısına çıkacak. Yargılama sonunda hüküm giyen vekillerin dokunulmazlığı Genel Kurul kararıyla kaldırılacak. Savcı izin almayacak Suç işleyen ya da suça karışan kamu görevlilerinin yargılanmalarının da önü açılıyor. Mevcut düzenlemede kamu görevlilerinin yargılanmaları amir iznine bağlıyken, bu hüküm istisna haline dönüştürülüyor. Cumhuriyet Savcıları izin almaksızın suça karıştığı iddia edilen kamu görevlileri hakkında artık kovuşturma yapabilecek. Anayasa’ya kamu görevlilerinin yargılanmalarıyla ilgili olarak açık bir hüküm eklenecek. Komisyon, ‘zorunlu din’ dersinin kaldırılmasına da sıcak bakmıyor. Bunun yerine zorunlu din dersi konusundaki tartışmalara ‘isteyen muaf tutulabilir’ ibaresiyle son noktanın konulması planlanıyor. > 12 Eylül’ü zaman aşımı kurtarıyor Anayasa taslağı ile 12 Eylül yöneticilerine yargı zırhı getiren geçici 15. madde de 27 yıl sonra kaldırılıyor. Ancak bu kapsama girebilecek suç iddiaları konusunda, zaman aşımı süresi 20 yıl olduğu için 12 Eylül kararları için yargıya başvurulamayacak. Anayasanın bu maddesi 12 Eylül 1980 ile 6 Kasım 1983 arasında görev yapan Milli Güvenlik Konseyi yöneticileri ile hükümetlerinin ve Danışma Meclisi’nin, aldıkları bütün kararlarda cezai, mali ve hukuki sorumluluğunun olmadığını öngörüyordu. > Anayasa’da ‘türban’ yok AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, Anayasa taslağında üniversitelerdeki türban problemini çözen bir maddenin yer alıp almayacağı konusunda da, Anayasalarda kılık kıyafetle ilgili düzenlemelerin yapılamayacağını dile getirdi. Anayasa’nın yönetmelik olmadığına dikkati çeken Fırat, “Anayasa temel kuralları koyar. Temel hak ve hürriyetlerle alakalıdır. Hangi renkte elbise giyileceği, eteklerin boylarının nasıl olacağına’ kadar giderseniz işin içinden çıkamazsınız” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101447
  % -1.11
 • 5.6965
  % -0.35
 • 6.297
  % 0.08
 • 7.1217
  % 0.01
 • 275.883
  % -0.04
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT