BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Açık lise’ye düzenleme

‘Açık lise’ye düzenleme

Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nin yeni yönetmeliği yürürlüğe girene kadar yapılan düzenlemede; öğrencilerin okullara kayıt kabulleri, ders saatleri, diploma notu ve imtihanlarla ilgili hükümler yer alıyor.ANKARA- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK); Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi yönetmeliklerinin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması üzerine yeni yönetmelik yürürlüğe girene kadar, genelgeyle düzenleme yaptı. Düzenlemede öğrencilerin okullara kayıt kabulleri, ders saatleri, diploma notu ve sınavlarla ilgili hükümler yer alıyor. Genelgede, Açık Öğretim Lisesi ile ilgili olarak yapılan bazı düzenlemeler şöyle sıralandı: Kayıt şartları - Kayıt için öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı; diploma, tasdikname, denklik belgesi; ayrıca ortaöğretim kurumları ara sınıflarından gelenlerden okullarından alacakları onaylı not döküm çizelgesi/transkript belgesi istenmesi. - Alan değiştiren öğrencilerin, okumadıkları ortak ve alan dersleri ile okudukları halde haftalık ders saati sayısı farkı birden fazla olan ortak ve alan derslerinden sorumlu tutulmaları. - Lise’de, ders geçme ve kredi sistemi uygulanması, programın ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılının ise birbirinden bağımsız iki dönemden oluşması. - Toplam 12 dönem sonunda mezun olamayan öğrencilerin, kayıt yenilemek şartıyla öğrenimlerine devam etmeleri, bu durumda olan öğrencilerin, paso ve öğrenci kimlik belgesi gibi öğrencilik haklarından yararlanmaları. - Bir dersten başarılı olabilmek için, o dersten beşlik not sisteminde en az 2 (iki), puana göre ise 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırk beş) alınması. - Herhangi bir ortak dersi başaramayan öğrencinin, bu dersi iki dönem daha alması, bu iki dönem sonunda da başarısız olan öğrencinin, bu dersten muaf olması, ancak dersin kredisini almaması, mezuniyet kredisini seçmeli derslerden tamamlaması, öğrenci muaf olduğu ortak dersi tekrar alabilmesi, - Sınavların, yılda iki defa dönem sonlarında, merkezi sistem ve test yöntemiyle yapılması. Meslek liseleri Mesleki Açık öğretim Lisesi ile ilgili olarak yapılan bazı düzenlemeler ise şöyle sıralandı: - Ortaöğretim okul/kurumu mezunu olup alan/dal veya program değiştirmek için başvuranlarda dönem şartı aranmaması. - Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi hükümlerine göre yapılması. - Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen ve yüz yüze eğitimle alınması gereken alan/dal derslerinin en az sekiz kişilik grup oluştuğunda, Milli Eğitim Müdürlüklerince il veya ilçelerde belirlenen kurumlarda verilmesi, grup sayısı beşin altına düşene kadar eğitime devam edilmesi, beşin altına düşmesi durumunda, öğrencilerin en yakın alanda eğitim veren kuruma yönlendirilmesi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT