BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dünyaya düşkün olmamak

Dünyaya düşkün olmamak

Zühd, şüpheli olmak korkusuyla mubahların fazlasından sakınmak, ihtiyâtlı davranmak, dünyâya düşkün olmamak demektir. Zühd, dünyâda kalb ve beden rahatının, âhirette ise saadet ve nimetlere kavuşmanın sebebidir. İbrahim bin Edhem hazretleri, zühdün; farz, selâmet ve fazilet olmak üzere üç derecesinin bulunduğunu bildirip, şöyle izah etti: “Farz olan zühd, haramlardan sakınmak. Selâmet olan zühd, şüphelileri terk etmek. Fazilet olan zühd ise, helâl olanlardan yetecek miktarı alıp, birçoğunu terk etmektir.”Zühd, şüpheli olmak korkusuyla mubahların fazlasından sakınmak, ihtiyâtlı davranmak, dünyâya düşkün olmamak demektir. Zühd, dünyâda kalb ve beden rahatının, âhirette ise saadet ve nimetlere kavuşmanın sebebidir. İbrahim bin Edhem hazretleri, zühdün; farz, selâmet ve fazilet olmak üzere üç derecesinin bulunduğunu bildirip, şöyle izah etti: “Farz olan zühd, haramlardan sakınmak. Selâmet olan zühd, şüphelileri terk etmek. Fazilet olan zühd ise, helâl olanlardan yetecek miktarı alıp, birçoğunu terk etmektir.” Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Dünyâya rağbet etme ki, Allahü teâlâ seni sevsin. İnsanların ellerinde bulunana rağbet etme ki insanlar seni sevsin.” “Bir kimseye susmak ve dünyâya karşı zühd (dünyâya rağbet etmemek) verildiğini görürseniz, o kimseye yaklaşınız.” “Allahü teâlâ bir kulu hakkında hayır murâd edince, onu dünyâda zâhid kılıp, âhirete rağbet ettirir ve ona nefsinin ayıplarını gösterir.” Ebû Süleymân-ı Daranî buyurdu ki: “Zühd, birçok şekillerde olur. Bize göre zühd, insanı Allahü teâlâdan alıkoyan her şeyi terk etmektir.” Büyüklerden birine; “Bize ne oldu ki, ölümü istemiyor ve ondan hoşlanmıyoruz. Hâlbuki o, bize mutlaka gelecektir” deyince, o zât buyurdu ki: “Siz ölüme hazırlanmadınız. Dünyânızı mamûr, âhiretinizi harâb ettiniz. Elbette ki, mamûr olan yerden harâb olan yere gitmek istemezsiniz. Ama isteseniz de, istemeseniz de, ölüm bir gün mutlaka gelecek, sonsuz olan âhiret yolculuğuna başlayacaksınız. Hakîkat bu kadar açık bir şekilde meydanda iken, hâlâ dünyâya düşkün olanlara ne kadar şaşılır.” Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Dört şey, bedbahtlık alâmetidir: 1- Göz kuruluğu; ağlayamamak. 2- Kalb katılığı; acımamak. 3- Hırs; doymazlık, düşkünlük. 4- Tul-i emel; uzun yaşama arzusu. Beş şeyden beş şeye davet eden âlimle beraber olun: 1- Şekten yakîne (sağlam imana). 2- Kibirden tevazuya. 3- Nefretten hayırhahlığa. 4- Riyadan ihlâsa. 5- Dünyaya düşkünlükten zühde. > Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT