BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özel hastanede ek ücrete son!

Özel hastanede ek ücrete son!

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK’ya bağlı hastalar tedavi için hiçbir ücret ödemeyecekANKARA - Kamudaki doktorlara muayene yasağının ardından Sağlık Bakanlığı, özel sağlık kuruluşlarına da el atıyor. Bakanlık, özel hastanelerde alınan ‘ekstra ücret’i bazı alanlarda tamamen kaldırmaya hazırlanıyor. Bazı muayene ve tetkiklerde ise alınan ekstra ücretin yarıya indirilmesi hedefleniyor. Hastalardan alınan katkı payının tamamen kaldırılması için de çalışmalar yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sabahattin Aydın, kamudaki hekimlerin tam gün çalışmasına ilişkin düzenleme ve özel sektördeki fiyatların kontrollü olmasına yönelik bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın yürürlüğünün ertelenmesi nedeniyle buradaki düzenlemelerin hayata geçirilemediğini belirten Aydın, ancak bu yasanın ön çalışması niteliğindeki özel sağlık kurumlarının Sosyal Güvenlik Kurumu’na açılması ve sosyal güvenlik kurumları arasındaki ayrımın kaldırılması gibi uygulamaların hayata geçirildiğini hatırlattı. Bunun bir hukuki boşluk doğurduğunu kaydeden Aydın, “Özel hastanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödediği paranın dışında hastalardan para talep edebilmelerinin önü açılmış oldu. Ancak bunun sınırı belli değil. Bu da sektörde ve hastalarda ciddi bir rahatsızlık oluşturmaya başladı. Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Yani iki çalışmayı bir arada yürütüyoruz” diye konuştu. Katkı payı alınmayacak Bu düzenlemeyle “özel hastanelerin önünü tıkamak gibi bir niyetleri olmadığını” dile getiren Aydın, “Yine özel sektörün hastalara bakması hedefleniyor. Ancak aradaki yasal boşluğun doldurularak, ekstradan alınan ücretin ya kontrol altına alınması ya da en azından belirli alanlarda tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor” dedi. Çalışmayla hastalardan katkı payı alınmasının önüne geçilmesinin amaçlandığını bildiren Aydın, “Ama bu detaylı bir çalışma gerektiriyor. Belki bazı alanlarda, mesela otelcilik hizmetleri verilmesi gibi konularda olabilir. Bunun üzerinde bir çok arkadaşımız, Sosyal Güvenlik Kurumu da çalışıyor” şeklinde konuştu. Aydın, çalışma tamamlanıp uygulamaya girdikten sonra özel sektörün daha kontrollü ve disiplinli bir yapıya gireceğini kaydetti. Hekimlerin tam gün çalışması Aydın, kamudaki hekimlerin tam gün çalışmasına ilişkin düzenlemeyle hekimlerin bütün emeklerini sarf ettikleri, zihinlerini odakladıkları, hasta memnuniyetini hedefledikleri bir yapının tasarlandığını belirterek, “Dolayısıyla tam gün çalışma böyle bir dönemin yolunu açacaktır” dedi. Aynı amaçla daha önce başhekimler için de tüm gün çalışma getirildiğini, bunun olumlu sonuçlarının da alındığını bildiren Aydın, “Şimdi aslında bu uygulama yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Tabii bunun sadece Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışan hekimlere getirilmesi de doğru olmaz” diye konuştu. > Vekil hemşireye ek ödeme yok Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanan genelgede, vekil ebe ve hemşirelere döner sermayeden ek ödeme yapılıp yapılamayacağına açıklık getirildi. Buna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına tabi sözleşmeli personele, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38. maddesine göre Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personele bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca döner sermayeden ek ödeme yapılabileceği kaydedildi. Yönetmeliğin “Ek ödeme yapılmayacak personel” başlıklı 22. maddesinde ise “Bu yönetmelik kapsamında olmayan personele ek ödeme yapılamaz” hükmüne yer verilmek suretiyle yönetmelik kapsamında bulunmayan personelin ek ödemeden yararlanamayacağının açıkça belirtildiği ifade edildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT