BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Osmanoğulları şimdi neredeler

Osmanoğulları şimdi neredeler

Bayramiç Cezaevinde yatan Halil Küçüktaş, Osmanlı’nın 700. yılının ilhamı ile duygulanmış;Bayramiç Cezaevinde yatan Halil Küçüktaş, Osmanlı’nın 700. yılının ilhamı ile duygulanmış; malsız mülksüz ve himayesiz yurtdışına sürdüğümüz Hânedan mensuplarının şimdi ne halde olduklarını soruyor: “Sayın hocam; az da olsa zayıf da olsa Osmanlı sevgisi bulunan yazar çizerlerin sayesinde Osmanlılar hakkındaki bilgileri olguları hele şu 700. yıl vesilesi ile Osmanlı hânedanı aile fertlerinin yadellerde “Ah vatan!” diyerek son nefeslerini teslim etmeleri yürekler acısıdır. İmanı olan, ecdat sevgisi olan bir Müslüman Türk’ün buna dayanması mümkün değildir. Ne olur hocam! Şu 700. yıl münasebeti ile sürgünde yaşayan bu insanlarımıza “af” çıkması konusunu bir daha yazarak gündeme getiriniz. Benim gibi düşünenler ekmeğimizin yarısını, odamızın birisini onlara veririz. Ensar böyle yapmamışlar mıydı? Allah onları bu yüzden sevmedi mi? Hocam! Kötülük etmek, kan dökmek, işyerlerini yakmak bizim işimiz değil, biz hayrı da şerri de Allah’tan bilerek kaderimize razıyız. Gönül dileklerimizi önce yüce Allah’a arzuhal ederiz. İşte sizin kaleminizle devlet ricaline sesleniyorum. Ülkemizin fatihi ve sahibi olan bu insanlara daha fazla gözyaşı döktürmek günahtır. Devletimizin başındakiler inşallah Allah’ın merhamet emrini duyarlar da ellerinden geleni yaparlar.” Sevgili okuyucumun bu duygularını elbet ben de paylaşıyorum. Yalnız şunu belirteyim ki 3 Mart 1924’te sürgün edilen Osmanoğulları, 1974’te çıkarılan “Genel Af Yasası” ile yurda girip çıkma hakkına kavuşmuşlardır. Yani Türkiye’ye girmesi yasaklı olan Osmanlı hânedanı mensuplarından kimse kalmamıştır. Bu konuyu daha belirgin olarak 20 Temmuz 1992’de bir gazetede çıkan yazı ile, etraflı olarak açıklıyorum. Yalnız bu yazıda adı geçen Hanedanın son reisi Mehmet Orhan Efendi geçen yıl vefat etmiştir. Kendisi “Osmanlı Siyasî Mültecisi” olarak ömrünün sonuna kadar Paris’te yaşamıştır. Hânedan hakkında geniş bilgiyi 1992’de çıktığını söylediğim gazeteden naklediyorum: 68 YILLIK SÜRGÜN... Osmanlı hanedanının bütün mensupları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 3 Mart 1924’te, “Osmanoğulları’nın sürgün yasası” olarak bilinen 431 sayılı kanunu kabul etmesini izleyen 10 gün içinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarıldı. Hanedanı oluşturan 144 kişinin herbirine ikişer bin İngiliz Lirası verildi. Türk vatandaşlıkları ellerinden alındı ve malları tasfiye edildi. Türkiye’ye girmeleri, transit geçmeleri ve Türkiye’de taşınmaz mal edinmeleri yasaklandı. Sürgün, hanedanın kadın mensupları için 28, erkekleri için 50 yıl sürdü. Sürgün yılları, genelde oldukça sıkıntılı ve maceralı geçti. Çoğu, hayatını çok zor şartlar altında sürdürdü. Kadınlara 16 Haziran 1952’de çıkarılan bir kanunla hakları iade edildi. Erkekler ise bu haklara, ancak 1974’te Genel Af Yasası’yla kavuşabildiler. Padişah torunlarının bir kısmı Türkiye’ye döndü, bir kısmı ise kurulu düzenlerini maddî nedenlerden bozamayarak, önceden yerleştikleri ülkelerde kaldı. Ancak, çoğu Türk vatandaşlığına geçti. Hanedanın şu andaki reisi olan Mehmet Orhan ise, Mart 1924’ten 1992’ye kadar “vatansız” kaldı ve hiçbir ülkeden vatandaşlık talep etmedi. Mehmet Orhan, 1974’ten sonra Türk vatandaşlığı başvurusunda da bulunmadı. 68 yıl boyunca, Fransız hükümetinin devrik hanedan mensupları için verdiği, Birleşmiş Milletler himayesindeki “vatansızlara mahsus” pasaportu kullanarak, Fransa’da, “Osmanlı siyasî mültecisi” olarak yaşadı. İlave bilgi olarak dostum; değerli fikir adamımız Kadir Mısıroğlu beyden Osmanlı hanedanının son kalanlarına ait şu bilgileri aldım: Hanedan mensuplarından Sultan Vahideddin’in torunu Neslişah Sultan ile, ünlü tarihçimiz Osman Turan Bey’in eşi (Abdülhamit torunlarından) Salihâ Hanım Sultan halen İstanbul’da bulunuyorlar. Ayrıca Sultan Abdülhamid’in iki torunundan Harun Efendi halen Suudi Arabistan büyükelçiliğinde çalışmaktadır. Onun kardeşi Abdülkerim efendi de İstanbul’dadır. Yine Sultan Murat torunlarından, Ali Vâsıb Efendinin oğlu Osman Efendi, İstanbul’da; Sultan Hamid torunlarından Ertuğrul ve Bâyezit efendiler Amerika’da yaşıyorlar. Bu vesile ile büyük hânedanımızın hayatta olanlarına saygı ve sevgilerimi, vefat edenlere de yüce Rahmetten niyâzlarımı arz ederim.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT