BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eğitim sistemimiz yeniden yapılanıyor

Eğitim sistemimiz yeniden yapılanıyor

Hükümet eğitim alanında bir dizi reform yapacak; Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarıp, YÖK yasasını değiştirecek. Katsayı eşitsizliğini kaldırıp, dershaneleri özel okula dönüştürecek.> Yücel Kayaoğlu ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığının Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sunduğu rapora göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ve görevleri yeniden tanımlanarak daha etkin bir yapı kurulacak. Okul öncesi eğitiminde okullaşma oranının artırılması için öğretmen ve fiziki altyapı ihtiyacı karşılanarak, eğitim hizmetleri çeşitlendirilecek. Teknik eğitime ağırlık veriliyor Hükümet, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasına ilişkin çalışmalar başlatacak. Orta öğretim, etkin bir rehberlik ve yönlendirme hizmetini içeren esnek bir yapıya kavuşacak. Mesleki-teknik eğitimin orta öğretim içindeki oranı yükseltilecek. Tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranının AB ve OECD ülkeleri düzeyine çıkarılmasına ilişkin tedbirler artırılacak. Tüm okullara internet bağlantısı yapılacak. Üniversitelere idari ve mali özerklik YÖK yasası değiştirilerek yükseköğretime geçişte meslek lisesi mezunları aleyhine olan katsayı eşitsizliği kaldırılacak. Yüksek öğretim kurumlarının idari ve mali özerklikleri sağlanarak ihtisaslaşmayı esas alan rekabetçi bir yapıya kavuşturulacak. Özel okul teşviki Dershanelerin özel okula dönüştürülmesine yönelik teşvikler sağlanacak. Özel sektörün eğitim alanında yatırım yapmasını özendirecek tedbirler artırılacak. Yaygın eğitimde, ömür boyu eğitim anlayışıyla izlenecek politikaları belirlemek üzere ‘Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi’ hazırlanacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT