BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kat mülkiyeti yeniden

Kat mülkiyeti yeniden

Binalarda deprem için yapılacak güçlendirmeler de genel giderlerden sayılabilecek> TBMM Bürosu ANKARA - Kat mülkiyeti ve özellikle de toplu yapılardaki mülkiyet meselelerini ortadan kaldırmayı amaçlayan kat mülkiyeti kanunu tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre yapıların depreme karşı güçlendirilmesi için yapılacak harcamalar, ana gayrimenkulün genel giderlerine ilave edilecek. Binayı güçlendirme gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 gecikme tazminatı ödeyecek. Kat mülkiyetine geçiliyor Kat maliklerinden biri, kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça, ana gayri menkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramayacak. Yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı binada, yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihten itibaren 1 yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunlu olacak. Belirtilen süre içinde kat irtifak hakkı sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin yazılı uyarısına rağmen, kat mülkiyetinin kurulması için tapu idaresine verilmesi gereken belgelerden eksik olanları tamamlamaktan veya imzalanması gerekenleri imzalamaktan kaçınan kat irtifak hakkı sahipleri, her bağımsız bölüm için bin Türk Lirası para cezası ödeyecek. Toplu yapılara yeni düzenleme Yasayla toplu yapılara ilişkin özel hükümler getiriliyor. Buna göre, toplu yapı kapsamındaki imar parsellerinin bitişik veya komşu olmaları gerekecek. Bu parseller arasında kalan ve imar planına göre yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamuya ayrılan yerler için bu şart aranmayacak. Toplu yapılarda bir tek yönetim planı düzenlenecek, bu plan bütün kat maliklerini bağlayacak. Toplu yapı kapsamındaki ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o yapılardaki kat malikleri tarafından; bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanacak. Genel kurulda kabul edilen önergeyle toplu yapılarda yönetim seçimlerinin en geç iki yılda bir yapılması hükmü getirildi. Eski binalara iki yıl süre Kanunun yasalaşmasından önce kat irtifakı kurulmuş ve yapılar tamamlanıp yapı kullanma belgesi alınmış ana gayri menkullerde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunlu olacak. Belirtilen süre içinde, kat mülkiyetinin kurulması için gereğini yerine getirmeyen kat irtifak hakkı sahipleri, bin Türk Lirası para cezası ödeyecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT