BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nükleere bir adım daha

Nükleere bir adım daha

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Nükleer Santral Kanunu’na göre; santralde üretilecek enerjinin tamamını TETAŞ alacak. Yurt içi ve yurt dışında santral kurmak, işletmek, elektriği satmak üzere kamu şirketi kurulabilecek. Bu şirkette özel sermaye de yer alabilecek.Sinop, nükleer santral kurulması planlanan illerden biri. ANKARA- Nükleer santral kurulmasına izin veren kanun, önceki akşam Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı. 5710 sayılı Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Kanun, dün de Resmi Gazetede yayımlandı. Kanun; enerji plan ve politikalarına uygun biçimde, elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirecek nükleer güç santrallerinin kurulması, işletilmesi ve enerji satışına ilişkin usul ve esasları belirliyor. Kurallar TAEK’ten Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), nükleer santral kurup işletecek şirketlerin karşılaması gereken ölçütleri kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde yayınlayacak. İhale şartları, şirketin seçimi, yer tahsisi, lisans bedeli, altyapıya yönelik teşvikler, seçim süreci, yakıt temini, üretim kapasitesi, alınacak enerjinin miktarı ve enerji birim fiyatını oluşturma usul ve esasları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yönetmelik hazırlanacak. Nükleer santrali kuracak veya işletecek şirket, ihaleye girmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) “lisans alma mecburiyeti” olmayacak. Kamu şirketi de kurabilecek Nükleer güç santrali kurmaya hak kazanan şirket ile bir iktisadi devlet teşekkülü, iştirak ilişkisi kurabilecek. Bu kapsamdaki şirkette, özel sektör de iştirak edebilecek. Santral projesinin çevre ile ilgili bölümünde hava kalitesi sınır değerleri Çevre ve Orman Bakanlığı yetkili olacak. “Nükleere ilgi gayet iyi” Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ), seçilen şirketin üreteceğıi enerjinin tamamını satın alacak. Satış, anlaşmalar çerçevesindeki fiyattan gerçekleşecek. Atık yönetimi, depolama, depolama tesisi inşası, lisans alınması, radyoaktif atıkların yönetimini sağlayacak araştırmalar, santralin söküm maliyetleri, kurulacak olan Ulusal Radyoaktif Atık Hesabı (URAH) ve İşletmeden Çıkarma Hesabı (İÇH) oluşturulacak. Herhangi bir kaza durumunda 1960 tarihli Paris Sözleşmesinin hükümleri geçerli olacak. Öte yandan Enerji Bakanı Hilmi Güler, bir soru üzerine nükleer santral yapımı ve işletimi için yerli ve yabancı birçok firmanın talepte bulunduğunu ifade etti. “İstikbal derindedir” Enerji Bakanı Hilmi Güler, uzun yıllar ihmal edilen jeotermal kaynakların bir an evvel ülkenin hizmetine dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Envanter çalışmasıyla jeotermal haritası çıkardıklarını anlatan Güler, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nin (TMMOB) Jeotermal Kongresinde yaptığı konuşmada, “Kömür konusunda da çalışıyoruz. 800 milyon ton rezerv bulduk. 600 milyon daha ekleyeceğiz. Bu çok önemli bir rakam. Atatürk’ün bir sözünü farklı şekilde tarihe kayıt düşülsün diye ifade etmek istiyorum. O, (istikbal göklerdedir) demişti, ben (istikbal yerin altındaki derinliklerdedir) diyorum” dedi. Jeotermal kaynaklardan yeterince faydalanılamdığını ifade eden Güler, “MTA’nın sondajları bizden önceki 25 sene 25-30 bin metre. Şimdi 150 bin metre. Yetmez, mutlaka 1 milyon metre olmalı” diye konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT