BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Avukatların yolu açıldı

Avukatların yolu açıldı

Mesleğinde 5 yıl fiilen çalışıp 35 yaşını doldurmamış olan avukatlar, kanun değişikliği sayesinde, ÖSYM’nin yapacağı yazılı imtihan ve Adalet Bakanlığı’nın mülakatıyla hakimlik ve savcılık mesleğine kabul edilebilecekler.ANKARA - “Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sebebiyle, yönetmelikle yapılan hakim ve savcı alımlarını yasal bir düzenlemeye kavuşturmayı hedefleyen kanuna göre, idari yargıda hakim olmak isteyen ve hukuk fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olanların oranı, kabul edilecek aday sayısının yüzde 20’si ile sınırlandırılıyor. Avukatlık mesleğinde 5 yıl fiilen çalışıp 35 yaşını doldurmamış olanlar da ÖSYM’nin yapacağı yazılı sınav ve Adalet Bakanlığının yapacağı mülakatla hakimlik ve savcılık yapabilecek. ÖSYM’nin yapacağı yazılı sınavda, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla, en yüksek puandan başlanarak, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının bir katı fazlası mülakata çağrılacak. Mülakatta, “muhakeme gücü, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade etme, genel ve fiziki görünüm, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakat, yetenek ve kültür, çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişime açıklık” kriterleri esas alınacak. Kanun, meslekten çıkarmayla ilgili cezaları da başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere diğer kanunlarla uyumlu hale getiriyor. Meslekten çıkarma, “bir daha mesleğe alınmamak üzere göreve son verilmesi” şeklinde tanımlanıyor. Hakim ve savcılara, hükümlülüğü gerektiren suç, mesleğin şeref ve onurunu bozan veya mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte görülürse, “daha alt derecede bir disiplin cezası öngörülmemiş olmak kaydıyla” meslekten çıkarma cezası verilebilecek. İkinci bir şans geliyor Hukuk alanında doktora yapmış olanlar, ilan edilen boş kadrolara başvurabilecek. Kanuna eklenen bir maddeye göre, 15 Ekim 2006 tarihinde yapılan idari yargı hakimi adaylığı yazılı sınavında mülakatta başarısız sayılanlar, bu kanun hükümlerine göre yeniden mülakata alınacaklar. Bunlar arasında başarılı olanlar adaylığa atanacak. Yazılı sınav ile 25 Haziran-6 Temmuz 2007 tarihleri arasında yapılan mülakat sonucuna göre atamaları yapılanların hakları saklı kalacak. Bu adayların meslek öncesi eğitimleri, kaldığı yerden devam edecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT