BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Amme alacaklarının tahsiline çekidüzen

Amme alacaklarının tahsiline çekidüzen

Yeni tasarıya göre, sporculardan alınan vergiye 2017 yılına kadar devam edilecek, TOKİ’nin satışlarından damga vergisi alınmayacak> Yücel KAYAOĞLU / ANKARA Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’da değişiklik planlayan tasarı üzerindeki çalışmalar tamamlandı. Buna göre, sporculardan alınan yüzde 15’lik gelir vergisi, sporcunun hangi ligde oynadığına bağlı olarak kademeli olarak düşürülecek. Ayrıca sporculardan vergi kesintisi 2017’ye kadar sürecek. Maliye Bakanlığının, üniversite hastanelerine olan tedavi gideri borcunun yüzde 85’ini ödemesi durumunda borcun kalan kısmı terkin edilecek. Amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil edilebilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu bulunan mükellefler borçlarını taksitlendirmeleri durumunda, taşıtlarına ait fenni muayenesini yaptırabilecekler. Tasarı ile TOKİ tarafından satışı yapılan ve net alanı 80 metrekareyi geçmeyen konutların satış sözleşmelerinden damga vergisi alınmayacak. ÖZÜRLÜYE KOLAYLIK Tasarıya göre, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük hayatları için özel olarak üretilmiş araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının ait fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanıp vergi indirilecek. Trafik cezasına ait tutanakların ilgilisine tebliği için Emniyet’in bütçesinde yer alan ödeneğin yetmemesi halinde, Maliye Bakanlığı bir önceki yılın trafik para cezalarından elde edilen gelirin yüzde 10’luk bölümünü Genel Müdürlük bütçesine aktarabilecek. Taslağa göre, örgün ve yaygın eğitim yapan mesleki ve teknik eğitim okullarındaki atölye ve uygulama birimleri ile anaokulu, kreş gibi uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirler sebebiyle 1 Ocak 2008 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Kurumlar Vergisi alınmayacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT