BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öncelik sırası

Öncelik sırası

İmam-ı Şarani hazretleri anlatır: Allah adamları, talebelerinin dini meşguliyetlerini, zarurî işleri bile olsa şahsî işlerine tercih ederlerdi.İmam-ı Şarani hazretleri anlatır: Allah adamları, talebelerinin dini meşguliyetlerini, zarurî işleri bile olsa şahsî işlerine tercih ederlerdi. Allah rızasını bütün arzularına takdim ve tercih ederlerdi. Onlar, dâima uhrevi amellere öncelik verirlerdi. Meselâ sabah namazından sonraki zikir ve virdlerini diğer işlerine takdim ettikleri gibi, soğuk gecelerde gece kalkamama ihtimaline binaen teheccüd namazlarını da yatmadan önce yaparlardı. Sabahleyin ilk işi ve ilk maksadı dünya olan kişi, bu büyüklerin yolundan ayrılmış olur, derlerdi. Bir gün tanıdığım biri, sabah kaltınca kontrol için bahçesine çıkmış ve o sabah, hem virdini terk etmiş, hem de sabah namazını cemaatle kılmaktan mahrum kalmış idi. Bu kimse sarığı ve cübbesiyle sofiler kıyafeti ile dolaşıyordu. Ben kendisine dedim ki: “Ey kardeş, böyle sofî kıyafetine girip ortada dolaşacağına, el-âlemin giyindiği gibi giyinmiş olsan da, sabah namazını cemaatle kılıp virdini de okumuş bulunsaydın senin için daha hayırlı olurdu.” Yunus bin Ubeyd derdi ki: “Bir tek tesbihi veya tehlili (“Sübhânellâh!”, “Lâilâhe illallâh!” gibi) dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha kıymetli bilmeyen bir kimse, dünyayı âhirete tercih edenlerdendir!” Mâlik bin Dinar buyurdu ki: “Her kim dünyaya evlenme teklifinde bulunursa,(Dünyalıklara kalbini bağlasa) dünya ondan, nikâhının bedeli olarak dininin tamamını ister!” Ebü’l Hasen Şâzelî buyurdu ki: “Dünya iblisin kızıdır. Her kim ona evlenmek teklifinde bulunursa, babası iblis, gelip gitmesini artırır. Bir de onunla evlenecek olursa, yanından hiç ayrılmaz olur.” Yani, dünyaya evlenme teklifinde bulunmaktan kasdedilen mana, dünya malına muhabbet etmektir. Dünya ile evlenmekten murad da, dünya malını ihtiyacından fazla olduğu ve hiçbir dinî maksat taşımadığı halde elinde tutmaktır. Dünyayı gönülden seven birçok kimselere namazında, abdestinde ve niyetlerinde durmadan vesvese verir. Hadis-i şerifte buyuruldu: “Ateşle su bir kapta bulunamayacağı gibi, dünya ve ahiret sevgisi de bir müminin kalbinde birlikte bulunmaz.” Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT