BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Allah’tan çok korkmalıyız

Allah’tan çok korkmalıyız

Allah dostlarından Şihâbüddîn Ahmed bin Alî hazretleri, bir gün bâzı gençlere; - Allahü teâlâyı çok sevmek ve O’ndan çok korkmak lâzımdır, buyurdu.Allah dostlarından Şihâbüddîn Ahmed bin Alî hazretleri, bir gün bâzı gençlere; - Allahü teâlâyı çok sevmek ve O’ndan çok korkmak lâzımdır, buyurdu. Gençler: - Efendim, Allahü tealayı sevmek ve Ondan korkmak lazım geldiğini biraz açıklar mısınız, dediler. Cevabında; - Allahtan korkmak için çok sebepler var, buyurdu. Ve misal verdi: - Mesela hastalanmak, sakat kalmak, fakirlik, sonra yangınlar, zelzeleler, harpler ve daha nice felâketler, hep Allahü teâlânın takdiriyle olmaktadır, öyle değil mi? - Evet efendim. - Dünyâdaki bu elemler, geçicidir. Bir de âhiretteki sıkıntılar var ki, onlar çok daha şiddetli ve kâfirler için sonsuzdur. Ve sordu onlara: - Bütün bunlar Allahü teâlâdan korkmak için, yeter sebep değil midir? Gençler tasdik ettiler: - Yeterlidir efendim. ONU ÇOK SEVMELİYİZ Sohbetine devamla; - Allahü teâlâyı sevmek için de çok sebepler var, buyurdu. Ve saydı bunları: - Evvela Müslüman bir ana babadan dünyâya gelmek, Onun ihsan ettiği bir nîmettir ki, bu nimet, O’nu sevmek için tek başına bir sebeptir. Ayrıca; - Müslümanlığı sevmiş ve elinden geldiğince yaşamaya çalışan bir âilenin çocuğu olmak da ayrı bir şanstır. Ve ilave etti: - Nitekim ismi Ahmet veya Hatîce olup da, Müslümanlığı yaşamayan nice Müslümanlar var. Son olarak; - İnsan haklarını tanıyan bir hükûmetin ferdi olarak yaşamak da, Allahü teâlânın ayrı bir ihsânıdır. Şöyle bitirdi: - Bu nîmetlerden mahrum olan milyonlarca insanın bulunduğunu düşünürsek, Allahü teâlâ’yı nasıl çok sevip, nasıl şükretmemiz lâzım geldiğini kolayca anlayabiliriz. E-mail: abdullatif.uyan@tg.com.tr Tel: (0 212) 454 38 10 www.siirlerlemenkibeler.com
Kapat
KAPAT