BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Büyüklerin kabir ziyaretleri

Büyüklerin kabir ziyaretleri

İslam büyükleri, kabirleri sık sık ziyaret ederlerdi. Onların bu husustaki mesnedi ise, Hazreti Peygamberin,İslam büyükleri, kabirleri sık sık ziyaret ederlerdi. Onların bu husustaki mesnedi ise, Hazreti Peygamberin, “Kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü kabir ziyareti size âhireti hatırlatır.” meâlindeki hadis-i şerifleridir. Muhammed bin Annân hazretleri, umumî kabristana gider tanıdığı ve tanımadığı kimselerin kabirlerini ziyarette bulunurdu. Bir kabristana uğradığı zaman, âdâbınca selâm verirdi. Sonra derdi: “Şimdi burada yatanlardan hiçbir kimse yoktur ki, iki rek’at namaz kılmayı veya bir defacık “Lâ ilâhe illallâh!” demeyi arzu etmemiş olsun. Fakat şimdi onlar bundan mahrum bulunuyorlar. Ey mü’minler, sizler hayatınızı bir ganimet biliniz!” Yezid el-Rakkâşî hazretleri de, kabir ziyaretinde bulunduğu zaman ağlar ve şöyle derdi: “Ey ehl-i kabir! Keşke hangi amellerinizle sevinip müjdelendiğinizi bilseydim!” Sonra şiddetle bağırıp feryad ederdi. Hişam Destüvâî hazretleri kabirleri ziyaret edip evine döndüğü zaman, “Kabir karanlığını düşünüyorum!” derdi. Ve günlerce kandili yanmazdı. Ömer bin Abdülaziz atalarının kabirlerini ziyaret eder ve: “Ey benim atalarım! Sanki sizler lezzet ve nimetlerde dünya ehline iştirak etmemiş gibisiniz!” derdi. Kabirler hakkında şunu söylerdi: “Şu kabirlerin dış yüzleri ne güzel! Tehlikeler ise onların içindedir.” Hasan Basrî hazretleri bir gün kabir ziyaretine gitmişti. Kabirde adamın birinin güldüğünü görmüş. Ona demiş ki: “Peygamber Efendimiz kabirde gülmeyi çirkin görürlerdi. Burada gülmekten sakınman için bu sana kâfi değil mi?” Süfyan Sevrî buyurdu ki: “Vefat eden kimse kabrinde yedi gün imtihan ve sıkıntıya maruz kalır. Bu müddet içinde ölen kimse namına sadaka vermenin müstehab oluşu da bunun içindir.” Atâ es-Sülemî ekseriya yatsı namazından sonra kabristana gider, sabahlara kadar orada kalırdı. Ehl-i kabre seslenerek derdi ki: “Ey ehl-i kabir! Sizler ki öldünüz, ölüm acısını tatmış oldunuz. Vah ölüm, vah! Ey ehl-i kabir, sizler amellerinizi de gördünüz. Vah amel vah!” Hadis-i şerifte, “Kabir ya Cennet bahçesi veya Cehennem çukurudur” buyuruldu. Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT