BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kesimler

Kesimler

Bazen ağzımızdan çıkanı kulağımız duymuyor. Günlük hayatta bu olur da, bir şey yazıya geçirilecekse bir kere daha düşünmek gerekir.Bazen ağzımızdan çıkanı kulağımız duymuyor. Günlük hayatta bu olur da, bir şey yazıya geçirilecekse bir kere daha düşünmek gerekir. Türkçe üzerinde kafa yormadığımızdan, dilimizi önemsemediğimizden, kelimelerin, terimlerin nereye gideceğini hesap etmediğimizden dilimize pelesenk olan bazı lâfların garabeti kimsenin umurunda değil. Alın size “İslâmî kesim!” Ne demektir bu? Türkiye’de “İslâmî kesim” diye bir kesim mi var? Başka hangi kesimler var? İslâmî kesim olunca tabiatıyla “İslâmî olmayan kesim” de olur. O kesim kimlerden oluşuyor? İslâmî olmayan kesimdekiler Hıristiyan, Musevi, Budist dersek, yüzde 99’u Müslüman bir ülke olduğumuza göre neredeyse bütün ülke “İslâmî kesim”dir. “İslâmî”, İslâm diniyle ilgili olan demek. Bu uzun ‘î’ harfi kelimeyi ism-i mensup yapar. Memleketimizde nüfusun yüzde 99’u bir şekilde “İslâm diniyle ilgili”dir, en azından nüfus kâğıdında “İslâm” yazar. Meselâ Amerika’da, yahut Avrupa ülkelerinde “İslâmî kesim”den bahsedebiliriz. Çünkü oralarda nüfus çoğunluğu başka dinlerdedir. İki ya da daha fazla dinin, farklı oranlarda birlikte var olduğu ülkelerde de bu ifade kullanılır. Ama bizim ülkemizde halk zaten Müslüman değil midir? Öyleyse ifade yanlış, özensiz, baştan savma seçilmiştir. Dilbilgisi yönünden değil, mantık bakımından sakattır. “İslâmî kesim”in karşıtı olarak “laik kesim” deniyor. Bu da hatalı ifadedir. Dünya literatünde dinlerin dökümü yapılırken “laikler” diye bir madde açılmıyor. Ateistler var, agnostikler var ama laikler yok. Çünkü laiklik hukukî bir duruştur, devlet ve kamu faaliyetlerini düzenleyen bir sistemdir. (Ve şarttır!) “Ben laikim!” diyene sorarlar: “Laiksin de, hangi dindensin?” “İslâmî kesim”in alternatifleri Hıristiyan kesimdir, Musevi kesimdir, Budist kesimdir, ateist kesimdir, vesaire... “İslâmî hayat, İslâmî araştırmalar” filan denir ama “İslâmî kesim” Türkiye için yanlış seçilmiş bir ifadedir. Kastedileni anlamıyor değilim. Ama biraz düşünür ve dil hassasiyeti gösterirseniz bu ifadenin ne kadar garip olduğunu fark edeceksiniz. Kastedilen dindar halktır. “Dindar kesim”dir. O halde bu kelime neden kullanılmıyor? “İslâmî kesim”den kastedilen dinî kurallara göre hayvan kesme usulüyse, o başka tabiî!!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT