BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aralık enflâsyonu ve son kararlar

Aralık enflâsyonu ve son kararlar

Aralık ayı fiyat artış oranları belli oldu. Toptan eşya fiyatlarında aylık artış % 6.8, Tüketici Fiyatlarınınkinde ise % 5.9’dur. Bu göstergeler geçen yıl % 2.5 ve % 2.9 idi. Yıllık enflasyon nisbeti ise toptan eşyada % 62.9, tüketicide ise % 68.8’dir.Aralık ayı fiyat artış oranları belli oldu. Toptan eşya fiyatlarında aylık artış % 6.8, Tüketici Fiyatlarınınkinde ise % 5.9’dur. Bu göstergeler geçen yıl % 2.5 ve % 2.9 idi. Yıllık enflasyon nisbeti ise toptan eşyada % 62.9, tüketicide ise % 68.8’dir. Geçen yıl bu göstergeler % 54.3 ve % 69.7 idi. Bu tablo fiyat artışları bakımından genel olarak geçen yılınkinin bir benzeridir. Ancak kökü 70’li yıllara uzanan bu enflasyonist ortamdan bahsedilerek bugünkü iktidarı kusurlu bulmak bizce gerçekçi bir davranış tarzı değildir. Bunu ifade etmemizin sebebi basında, daha doğrusu toplumun her kesiminde enflasyonist ortamın devam ettiği, genelde ekonomik durumun iyi olmadığı hususlarının sürekli olarak belirtilmesi ve gündemden hiç düşürülmemesidir. Fakat, gelin görün ki hükümet de aynı düşünceleri paylaşmakta ve bu durumu düzeltmek için gayret sarfettiğini, gerekli kanunları çıkartmak için çalıştığını, lüzumlu tedbir ve kararları aldığını devamlı olarak beyan etmektedir. Hülasa, ülkede her kesim ekonomik durumdan şikayetçidir. Bu arada bakınız Devlet Planlama Tekilatı’nın her ay yayınladığı dokümanın aylık nüshasında şikâyet konularıyla ilgili olarak neler yazılı: “1999 yılının ilk iki çeyreğinde sırasıyla % 8.6 ve % 3.3 arasında gerileyen gayri safi milli hasıla (GSMH) üçüncü çeyrekte % 6.6 oranında daralmıştır. 1999 yılının üçüncü çeyreğinde tarım sektörü katma değerindeki daralmanın yavaşlamasına karşı imâlat sanayii, inşaat ve ticaret sektörlerindeki daralma GSMH’deki düşüşte belirleyici olmuştur. 1999 yılının üçüncü çeyreğinde özel tüketim harcamalarındaki % 2.9 özel sabit sermaye yatırımlarındaki % 13.1 oranındaki azalmanın yanısıra kamu sabit sermaye yatırımları ve mal ve hizmet ihracatındaki yüksek oranlı düşüşler bu dönemde gayri safi yurt içi hasıladaki gelişmede etkili olmuştur.” Aynı dokümanda özetle şunlar da yer almaktadır: -İhracatta daralma vardır. Ancak, Eylül-Kasım döneminde bu biraz azalmış, ithalattaki daralma Ocak-Nisan döneminde % 29.5 iken Kasım sonunda % 9.1 olmuştur. -1999 yılının Ocak-Ekim döneminde konsolide bütçe harcamaları 22.8 katrilyon lira, gelirleri ise 14.3 katrilyon olarak gerçekleşmiş, bütçe açığı 8.4 katrilyon lira, faizler nazarı itibara alınmazsa bütçe fazlası 1.2 katrilyon liradır. 1999 yılı Kasım ayında toptan eşya fiyatları artış hızı geçen yılın aynı ayındaki seviyesinin 0.7 puan üzerine çıkarak % 4.1, tüketici fiyatları artış hızı ise geçen yıla göre 0.1 puan gerileyerek 4.2 olarak gerçekleşmiştir. Kasım ayı itibariyle 12 aylık artış hızı toptan eşyada yüzde 56.3, tüketici fiyatlarında ise % 64.6 olmuştur. Görülüyor ki Devlet Plânlama Teşkilâtı’nın, dolayısıyla hükümetin ekonomik durum hakkındaki beyanı, ücretler dışında basın ile muhalefetin yazdıklarından ve söylediklerinden farksız bulunmaktadır. İşte bize göre, bu noktadan itibaren de farklılık başlıyor. Ve iktidar alınan tedbirler ve kararlarla ekonomik durum düzelecek diyor, muhalefet ve basının bir kısmı ise aksini iddia ediyor. Başka bir deyimle geçmişteki ve günümüzdeki olumsuzluklarda herkes aynı görüşte fakat çarelerde iktidar ile karşı fikri savunanların arasında 180 derece fark var. Nitekim, olumsuzlukları tesbitte anlaşma var fakat gelecek hakkında iktidar iyimser, aksi fikirde olanlar kötümser ve ümitsizdir. Biz ise diyoruz ki, eğer iç siyasette bir kriz çıkmaz, koalisyon uyumlu çalışmasını sürdürürse yani kanunlar alınan kararlar ve tedbirler olumlu sonuç verecek ve ülkemiz yeni yılın başında ekonomik açıdan iyi bir istikamete doğru yönelecektir. Bunları ifade ederken dayandığımız gerekçe, son 40 yıl içindeki yaşadığımız olaylardan eski bir üst düzey bürokrat olarak öğrendiklerimiz ve gördüklerimizdir. Çünkü alınan kararlar, tedbirler ve çıkan yeni kanunlar bir yandan kamu gelir gider dengesini düzeltici, aşırı talebi kısıcı, aksine arzı, üretimi teşvik edici, iç ve dış ekonomik aleme güven vericidir. IMF ve Dünya Bankası’ndan alınan krediler de bunun teyididir.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT