BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Allah korkusu ile akan gözyaşı

Allah korkusu ile akan gözyaşı

Hazreti Ebu Bekir buyurdu ki: “Sekiz şey, sekiz şeyin ziynetidir: Çok ağlamak korkunun süsüdür.Hazreti Ebu Bekir buyurdu ki: “Sekiz şey, sekiz şeyin ziynetidir: Çok ağlamak korkunun süsüdür. İffet, fakrin süsüdür. Şükür, zenginliğin süsüdür. Sabır, belanın süsüdür. Tevazu, asaletin süsüdür. Hilm, ilmin süsüdür. Başa kakmamak, ihsanın süsüdür. Huşu namazın süsüdür.” Hazreti Ali buyurdu ki: “Ağlamak üç şeydendir. Birisi, Allahü teala korkusundan, ikincisi, gadabından, üçüncüsü katiyyeti haşyetinden, kati olan Allah korkusu. Birinci ağlamak, günahlara keffarettir. İkinci ağlamak, ayıplarının temizlenmesidir. Üçüncü ağlamak, vilayet ve mahbubun rızasıdır. Günahlarının temizlenmesinin semeresi, kurtuluştur. Ayıplardan temizlenmenin semeresi, Naimde olmaktır. Vilayet ve mahbubun rızasının semeresi Allahü tealayı rüyettir.” Emir-ül müminin hazreti Ömer bekçi yerine, şehri kendisi dolanırdı. Nerede bir noksanlık görür ise, onu tedarik ederdi. Bu kadar ihtiyat ile daima ağlar idi. Ona, ya Emir-el müminin! Bu kadar korku ve ağlamak neden dolayıdır, diye sorunca buyurdu ki: Eğer bir koyun veya bir keçi Fırat kenarında gezerken bir zarar görürse, korkarım ki, kıyamette onu benden sual ederler. Mâlik bin Dinar hazretlerine arkadaşları “Bir okuyucu getirsek de size Kur’ân okusa, siz de dinleseniz?” demişler. O, şu karşılığı vermiş: “Çocuğunu kaybeden bir kadın, ayrıca bir ağlayıcıya muhtaç olmaz!” Mekhul el-Dimeşkî diyor ki: “Birisini ağlarken gördüğünüz zaman, onunla beraber siz de ağlayınız. O kimsenin riyâ yaptığı zannına kapılmayınız. Ben bir adam hakkında böyle bir zanna kapılmıştım da, bunun cezası olarak tam bir sene ağlamak faziletinden mahrum kaldım.” Kur’ân-ı kerim dinlerken kalben ağlamadığı halde sâlihlik iddiasında bulunan her şahıs, bu iddiasında yalancı olmuş olur. Zira katı kalblilik sâlihlerin ahlâkına aykırıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: “Allah’ı anarken, Allah korkusu ile gözlerinden yaş akan kimseye, kıyamette azap edilmez.” “Allahü teâlâ, Musa aleyhisselama buyurdu ki: Kulun, benden korkup ağlayarak yaptığı ibadeti, diğer ibadetlerinden üstündür.” Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
Kapat
KAPAT