BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türkçe şöleni

Türkçe şöleni

Irak Türkmen Türkçesi, birçok ülkeden 43 bilim adamının katılımıyla Kayseri’de “Türkçe Şöleni” ile masaya yatırılıyorIrak Türkmen Türkçesi, birçok ülkeden 43 bilim adamının katılımıyla Kayseri’de “Türkçe Şöleni” ile masaya yatırılıyor > KAYSERİ Türk Dil Kurumu (TDK) ile Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün Kayseri Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlediği “Uluslararası Çağdaş Irak Türkmen Türkçesi ve Edebiyatı Bilgi Şöleni’ dün başladı. Bağdat, Kerkük, Erbil, Musul, Azerbaycan, İran ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 43 bilim adamının katıldığı, 2 günlük şölende, Çağdaş Irak Türkmen Türkçesinin dünü ve bugüne ele alınacak. Şölenin açılışında konuşan TDK Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, “Ortak alfabe ve ortak iletişim, bugün Türk dünyasının gündeminde bulunmaktadır” dedi. 36 ÜLKEDE KONUŞULUYOR TDK’nın, Türkiye Türkçesi yazı dilinin, bölge ağızlarının dünü, bugünü üzerine araştırmalar yürüttüğünü, Türk lehçelerinin sözlüklerini sanal ortamda kullanıma sunduğunu anlatan Prof. Dr. Akalın “Ortak alfabe ve ortak iletişim, bugün Türk dünyasının gündeminde bulunmaktadır. Yaklaşık 12 milyon kilometrelik bir alanda 220 milyona ulaşan toplulukların konuştuğu Türk lehçeleri, Avrasya’nın en yaygın dillerinden biridir. Türkçe, Avrupa’nın en uç noktasından Çin’e kadar uzanan geniş alanda konuşulan, yazılan, öğretilen, öğrenilen dil durumundadır. Türkiye Türkçesinin en az 500 konuşurunun bulunduğu ülke sayısı 36’dır” dedi. Türk lehçeleri üzerine yürütülen çalışmalar içerisinde Irak Türkmen Türkçesinin özel bir yeri bulunduğunu vurgulayan Akalın, şöyle konuştu: TÜRK DÜNYASININ CANI “Bu özel konum, Türkmenlerin çoğunlukla ve yoğunlukla yaşadıkları Musul ve Kerkük’ün Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer almasından kaynaklanmaktadır. Musul ve Kerkük’te, kısacası Türkmeneli adıyla andığımız bölgede, Türkmence yoğunlukla ve çoğunlukla konuşulmaktadır. Bölgedeki Türkmen varlığını azımsama, küçümseme hatta yok sayma gayretleri içerisinde bulunanlara verilecek en iyi cevap, bölgede canlı bir biçimde yaşayan Türkmen dili, edebiyatı ve kültürünü bütün zenginliğiyle ortaya koymaktır. Tapu dairelerini, nüfus idarelerini yakanlar, Türkmen dilini, edebiyatını ve kültürünü yok edemeyecektir. Irak Türkmen Türkçesi, yalnızca söz varlığıyla değil ninnileriyle, masallarıyla, efsaneleriyle, türküleriyle, Türk dünyasının canıdır, kanıdır.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT