BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Herkes kendi hesabını verecek!

Herkes kendi hesabını verecek!

Aliyyül-Havvâs hazretleri buyurdu ki: “Ey kul, kendin için yararlı amellerde bulunmaya bak! Güvenilir kimselerin peşinden git. Bilmediğin kimselere, şeyhlere itimad etme!Aliyyül-Havvâs hazretleri buyurdu ki: “Ey kul, kendin için yararlı amellerde bulunmaya bak! Güvenilir kimselerin peşinden git. Bilmediğin kimselere, şeyhlere itimad etme! Çünkü o gün, onların her biri, kendi işi ve başı ile meşgul olacaktır! Bütün amellerini, ihlâsa aykırı şâibelerden uzak ve temiz tut. Zira kıyamet gününde amellerin nuru, ancak ihlâsının miktarınca olacaktır! İyi bil ki, bir âmâ nasıl görenin ışığından ışık alamazsa, kıyâmet gününde münafıklar da mü’minlerin nurundan ışık alamazlar!” Ka’b el-Ahbâr buyurdu ki: “Her kim, gizli olarak Allah’a isyan eder ve insanlardan utandığı halde Allah’tan utanmazsa, Allahü teâlâ onu, şiddetli bir hesaba çeker. Ve görülmemiş bir şekilde onu gadablı karşılar. Sonra yine ona gadablı olarak nazar eder ve meleklerine ‘Onu alınız!’ buyurur. Hemen melekler onu tutar ve yüzüstü sürükleyerek götürürler.” Rabi’ bin Heysem kendi kendisine derdi ki: “Ey Rebi’! Dağlar ve yeryüzü müthiş bir sarsıntı ile sarsılıp parça parça dağılarak kıyamet koptuğu zaman, senin halin nice olur?” Ebû İmran el-Cüvenî derdi ki: “Hayvanlar kıyamet gününde âdemoğlunun başına gelenleri gördüğü zaman, ‘Hamdolsun Allah’a ki, bizi âdemoğlu olarak yaratmamış!’ diyecek.” Yahya bin Muaz derdi ki: “Ey kardeş! Sakın sen kıyamet gününde hesab ve mizan başında rüsvây olanlardan olma! O gün, himmetlerini dünyalık yığmaya hasredenlerin hepsi, Allah’tan utanarak parmaklarını ısıracaklar ve her birinin üzüntüsü Allah’ın imtihan evi olan dünyadaki kusurları miktarınca olacaktır.” Kur’an-ı kerimde mealen buyuruldu ki: “Kıyamet günü terazi kurarız. O gün, hiç kimseye zulmedilmez. Herkesin, yaptığı zerre kadar iyilik ve kötülüğü meydana çıkarıp, teraziye koyarız. Herkesin hesabını yapmaya yetişiriz.” (Enbiya 47) Peygamber efendimiz de buyurdu ki: “Akıllı kimse, günü dörde ayırır, birincisinde, yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde, Allahü teâlâya münacat eder, yalvarır. Üçüncüsünde, bir işte çalışıp, helal para kazanır. Dördüncüsünde, istirahat eder ve mubahlarla kendini eğlendirir, haramlardan kaçar.” Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT