BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İktidar ve yargı

İktidar ve yargı

Politikacılarımız, referandum ve erken seçim gibi kavramları telaffuz ediyorlar. Erken seçim, olağanüstü bir durumu düzeltmek için, halkoyu yolu ile millî iradeyi yenilemek için yapılır.Politikacılarımız, referandum ve erken seçim gibi kavramları telaffuz ediyorlar. Erken seçim, olağanüstü bir durumu düzeltmek için, halkoyu yolu ile millî iradeyi yenilemek için yapılır. Siyasî krizleri önlemenin en çok kullanılan çaresidir. Ama günümüz Türkiyesi için erken seçimden çıkacak tablo, bugünkünün tıpkısının aynısıdır. Üç aşağı beş yukarı aynı sonuçlar alınır. İktidar değişmez. AK Parti’nin oyu, devletin başsavcısı tarafından yargıya havale edildiği için, bir miktar azalabilir. Daha az bir ihtimalle halk, iktidar partisine haksızlık yapıldığı kanaatine varabilir. Böylece oy oranı yüzde 50’yi geçebilir. Çok antidemokratik baraj yüzde 5’e indirilse bile, yeni bir partinin Meclis’e girmesi şansı zayıftır. Referandum ise, en olağan dışı durumlarda başvurulabilecek son çaredir. Anayasanın birkaç maddesi için referandum yapılamaz. Burası 50, 100 bin nüfuslu bir kanton değil, 70 milyonluk büyük bir ülkedir. Referandumda mağlûp taraf olmaz. İç çekişmeler son haddini bulur. Vatandaşlar arasındaki çatlaklar büyür. Referandum meselâ yepyeni bir anayasa için yapılabilir. Partilerimiz, Türkiye’nin gündemini raydan çıkaracak tekliflerle birbirlerine meydan okumaktan bir şey elde edemezler. Erken seçimi erkeklik yarışması yapan genel başkanlar, yakın tarihimizde, partilerini meclis dışında bıraktılar. Siyasî krize ekonomik krizin eklenmesi tehlikesi, hızlı yargı ile önlenebilir. Yüce Mahkeme’nin kararını birkaç ay içinde vermesinde sayılamayacak kadar çok millî menfaat vardır. Uzayan yargı, krizi körükler. Hele yargı sonuçlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürmek Türkiye’yi karıştırır ve en vahîmi, Avrupa Birliği’nden yani insanlık tarihinin en büyük medeniyet teşebbüsünden Türkiye’yi uzaklaştırır. Yargı sonunda her parti, durumunu büyük bir gerçekçilikle gözden geçirmek mecburiyetindedir. Partiler de, vatandaş da yargı sonu Türkiye’yi net görebilmelidir. Millî irade, yargı sonucuna göre tavır alacaktır. Yeni düzenlemelere gidecektir. Zinhar demokrasi bozulmamalı ve Yüce Meclis’in saygınlığına halel gelmemelidir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT