BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kraliçe hakkında

Kraliçe hakkında

İmparator ve kral ile imparatoriçe ve kraliçe derecesindeki hükümdarlara ve eşlerine Majeste denir (hitâb edilirken: Majesteleri).İmparator ve kral ile imparatoriçe ve kraliçe derecesindeki hükümdarlara ve eşlerine Majeste denir (hitâb edilirken: Majesteleri). Her derecede prensler, prensesler, kral olmayan hükümdarlar ve bütün bunların çocuklarına Altes (Altesleri) denir. Cumhurbaşkanı, bakan, orgeneral, önemli vali, büyükelçilere ve bunların emeklilerine ise Ekselans (Ekselansları)... Tabii detayları vardır ama, bu kadarını bilmek de iş görür. Bizde İngilizce film tercümelerinde majeste yerine ekselans veya tersi işitilip kahkaha konusu oluyor. İngiltere Kraliçesine hitap şeklini İngiltere’nin Ankara büyükelçisine sormak rezalettir. Dışişleri Bakanlığımız’ın muazzam bir Protokol Genel Müdürlüğü vardır. İmparatorluğumuzun teşrîfât-ı umûmiyye nâzırı biriminin devamıdır. Zaten belli başlı kurum ve kuruluşlarımızda protokol görevlileri mevcuttur. Hiçbirine erişemeyenlerin, benim Kültür Bakanlığı’nın 3 defa bastığı Devletler ve Hânedanlar kitabıma bakıvermeleri de yeterlidir. Ama bizde bilgilerin kulaktan hazırlop elde edilmesine alışılmıştır. 1952’de babasının ölümüyle tahta geçen İkinci Elizabeth, 1961’de Ankara’ya inip cumhurbaşkanı Org. Cemal Gürsel’le konuştuğu zaman 35 yaşında idi. Menderes ve iki arkadaşının idam cezalarının müebbete çevrilmelerini Türkiye Cumhuriyeti’nin dostu sıfatıyle rica etti. Ama Gürsel’de bunu yapacak iktidar ne gezer! Cuntacılığın dayanılmaz cazibesi altında mest olan yüzbaşı ve binbaşıların tutsağı idi. Devletimiz için yüzkarası infazlar yapıldı. Sonra Kraliçe, 18-25 Ekim 1971 tarihinde, eşi ve kızı ile beraber, cumhurbaşkanı Org. Cevdet Sunay’ı resmen ziyaret etti. “Olağanüstü hükûmet”in başbakanı -komünistlerin şehîd ettiği- Nihat Erim idi. Kraliçe’nin Türkiye’nin her olağanüstü (veya olağan dışı) hâle düşünce Ankara’ya imdadımıza gelmesi, tarihin garip rastlantılarındandır. O tarihte 45 yaşında bulunan Kraliçe, şimdi 82 yaşındadır. Majesteleri’ne, 2002’de 102 yaşında ölen annesi Kraliçe Elizabeth kadar ve daha uzun bir ömür diliyoruz. Şimdi saltanatının 56. yılındadır. Torununun torunu olduğu Kraliçe Victoria 64 yıl tahtta kalmıştı (1837-1901).
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT