BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Akıllı ve vatansever

Akıllı ve vatansever

Siyasî kriz dönemleri, derhal aşılamadığı takdirde, hem ekonomide, hem politikada durgunluk oluşturarak müzminleşir. Durgunluk, rejim krizine ve iktisadî çöküntüye götürür.Siyasî kriz dönemleri, derhal aşılamadığı takdirde, hem ekonomide, hem politikada durgunluk oluşturarak müzminleşir. Durgunluk, rejim krizine ve iktisadî çöküntüye götürür. Bu uğursuz gelişmeyi durdurmak, ekonomiye ve politikaya yeniden hayatiyet kazandırmak için, akıllı ve vatansever tedbirler getirmek gerekir. Rastgele davranışlar huzursuzluğu arttırır. Tek bir cümlenin olayları tetiklediği görülmüştür. İhtilâle giden yolun kapısı açılır. Ürperdiniz değil mi? Ama son yarım asır içinde bizde 3 defa vuku buldu. Zira tarih kanunları hükmünü icra eder. Politikacı soğukkanlı, serinkanlı, ılımlı davranmalıdır. Yargı, adaleti hızla gerçekleştirmelidir. Politikacının milleti üzmeye, yargıcın milleti bekletmeye hakkı yoktur. Ne olacaksa bir an önce olmasında sayılamayacak kadar millî menfaat mevcuttur. Büyük milletlerin akıllı adamları, az bir zamanda olumlu sonuçlar almasını bilmişlerdir. Ama gene bazı büyük milletler, felâket senelerini önleyememişlerdir. Türk Devleti’nin yargıda bulunması elem verici bir tablodur. Sebepleri üzerinde anlaşmak mümkün değildir. Her kişi, zümre ve taraf, sebepleri karşı saflarda aramakta ve kendileri için hiçbir hata kabûl etmemektedir. Halbuki gerçek sebepler çözümlenmeden tedavi değil, teşhis bile mümkün değildir. Bazı sebepler ise, o kadar derinlerde, o kadar uzaklardadır ki... Hepsini pas geçmeyi marifet saymak suretiyle, bir türlü muâsır medeniyet seviyesine erişemedik. Çağdaş uygarlığın ne olup ne olmadığını kavrayabilmekte bile müşkilât oluştu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT