BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Misafirin görevleri

Misafirin görevleri

Misafirin gözetmesi gereken edeblerden bazıları şunlardır: Davete zamanında gitmeli, vaktinden önce gelmemeli, geç de kalmamalıdır!Misafirin gözetmesi gereken edeblerden bazıları şunlardır: Davete zamanında gitmeli, vaktinden önce gelmemeli, geç de kalmamalıdır! Misafirliğe gidecek olanın, evinde biraz yiyip gitmesi iyi olur. Böyle yapmak sünnettir. Sırf yemek yimek için gitmediği belli olmalı, ev sahibini memnun etmek için gittiği anlaşılmalıdır! Misafir, sağına soluna bakmamalı, sıkıntı vermekten, ev sahibini külfete sokmaktan çekinmelidir. Ev sahibinin izni olmadan bir başka misafire birşey ikram etmemeli, odada kimseyi rahatsız etmemeli, ev sahibinin gösterdiği yere oturmalıdır. Ev sahibine muhalefet, programı aksatabilir. Sofrada edebli olmalıdır! Resul-i Ekrem, yer sofrasına bazan diz çöker, bazan da sağ ayağını bükerek sol ayağı üzerine oturup, (Yaslanarak yemek yemem! Ben bir kulum; kul nasıl yerse öyle yer, nasıl oturursa öyle otururum.) buyururdu.Yaslanarak yemek yemek haram veya mekruh değildir. Başkalarının yanında mazeretsiz yaslanmak edebe aykırıdır. Gelen yemeği ayıplamamalı, varsa bir kusuru söylememelidir. Mesela yemeğin tuzu biraz fazla olmuş veya biraz noksan olmuş dememeli, yemekten hoşlanmasa da, beğenmediğini belli etmemelidir! Mevcut yemeğe kanaat etmeli, tuz ve su dışındaki şeyleri istememelidir! Atalarımız, (Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.) buyurmuştur. Ekmeğe hürmet gerekir. Ekmeğe hürmet, ona katık aramamaktır. İnsanı ayakta tutan ve ibâdet etmeye imkan veren her yemek, berekettir; onu beğenmemek doğru olmaz. Sadece ekmekle sirke verilse küçümsenmemelidir! Hadis-i şeriflerde, (Sirke olan evin, başka katığa ihtiyacı yoktur.) buyuruldu. Ev sahibinin veya arkadaşlarının hoşuna gitmeyecek hareketlerde bulunmamalı, tiksinti verecek hareket ve sözlerden uzak durmalıdır. Ev sahibinden, “Şunu, bunu getir” diye belli bir yemek istememelidir! Hatta ev sahibi, birkaç yemek ismi sayıp (Bunlardan hangisini hazırlıyalım?) diye bir teklifte bulunsa, külfetten uzak, sıkıntıya sokmıyacak şekilde daima kolay, ucuz ve zahmetsiz olanını tercih etmelidir! Çünkü (Resul-i Ekrem, muhayyer bırakıldığı iki şeyden daima ehvenini tercih ederdi) buyuruldu. Misafir, gereği gibi ikram yapılamamış olsa da, gönül hoşluğu ile ve memnuniyetini ifade edecek şekilde ayrılmalıdır! Mesela (Çok memnun olduk, Allah razı olsun, evinizde oruçlular iftar etsin, yemeğinizi iyi insanlar yesin!) gibi duâ etmesi sünnettir. Ev sahibinin müsaadesini almadan çıkmamalıdır! Hadis-i şerifte, (Allaha ısmarladık demeden ayrılan misafir, hırsız olarak girmiş, yağmacı olarak çıkmış olur.) buyurulmuştur. Yatılı giden misafir, ev sahibine ağırlık vermemek için üç günden fazla kalmamaya, yük olmamaya gayret etmelidir! Ev sahibi samimi olarak ısrar ederse daha fazla kalınabilir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Misafirlik üç gündür. Fazlası sadakadır. Bir misafirin, ev sahibini sıkacak kadar çok kalması helal değildir.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT