BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yahya bin Muâz “kuddise sirruh”

Yahya bin Muâz “kuddise sirruh”

Bu zât bir sohbetinde buyurdu; (Ey insanlar, Allah’ın biz kullara, nice nimetleri var.Üç mühim şart! Bu zât bir sohbetinde buyurdu; (Ey insanlar, Allah’ın biz kullara, nice nimetleri var. Bunların içinde de, şudur ki en üstünü, Ona tanıtmasıdır, bir İslâm büyüğünü. Yâni seviyor ise, kulunu Rabbi eğer, Ona, bir “Evliya”yı tanımak nasib eder. Yâni kavuşulursa, bir hakiki rehbere, Kavuşulmuş sayılır, bilcümle nimetlere. Kim de kavuşamamışsa, bir rehbere eğer ki, Hiçbir şeye kavuşmuş sayılmaz elbette ki. Velhâsıl saâdete kavuşabilmek için, Şu üç şartı yapması lâzım gelir kişinin: Birincisi, “Dînini öğrenmektir” iyice, Saâdete erilmez, din öğrenilmedikçe. İkincisi, “Amel”dir, yâni öğrendiğini, Nefsine zor gelse de, yapmaktır her birini. Zîra amelsiz ilim, yaramaz hiçbir işe, Ve hattâ âhirette, vebâldir o kişiye. Üçüncüsü, her işi “Allah rızâsı” için, Üstad nezaretinde yapmasıdır kişinin. Zîra kendi kendine, olamaz İslâmiyet, Bir İslâm âlimine ihtiyaç vardır elbet.) Bir gün ona sordular; (Efendim, dünya nedir?) Buyurdu ki; (Allah’ı unutturan şeylerdir) Para pul, mevkî makam, kadın, çocuk ve şöhret, Eğer böyle iseler, dünyadır hepsi elbet. Unutturmuyor ise Rabbini sana bunlar, Dünya değil, bilâkis hep “Âhiret” olurlar. Bir çöpçü düşünün ki, fakir olsun be gâyet, Gönlünü bu dünyaya bağlamamışsa şayet, Kalbi dünyaya bağlı koltuktaki zenginden, Kat kat daha kıymetli, iyidir bu sebepten. Öyleyse hiçbir şeye düşkün olmamak için, Gayret sarfetmeli ki, esası budur işin. Kötü arkadaşlardan, arslandan kaçar gibi, Hattâ daha ziyade kaçmalıdır tabii. Ey oğlum, kıymetini iyi bil bu hayatın, Lüzumsuz işler ile, geçirme onu sakın. Yoksa, mahşer gününde pişmanlık olacaktır, Resûlullah bu babta, şöyle buyurmaktadır: “Hak teâlâ bir kulu sevmiyor ise eğer, Faidesiz şeylerle onu hep meşgul eder.” Farzları yapmayıp da, nâfileleri yapmak, Bunun için boş yere uğraşmaktır muhakkak. Çünkü farzın yanında, hiç kalır bir nâfile, Büyük deniz yanında, damla da etmez bile. Bir nâfile hac için, işlenirse haramlar, Câiz olmayacağı, anlaşılır âşikâr.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT