BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cumhurbaşkanımız Gürcistan’da

Cumhurbaşkanımız Gürcistan’da

Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in bu kış kıyamette Gürcistan’da ne aradığı sorusunun cevabı açıktır. Barış arıyor.Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in bu kış kıyamette Gürcistan’da ne aradığı sorusunun cevabı açıktır. Barış arıyor. Kafkas sıradağlarının kuzey eteklerinden güneye doğru kan seli akıyor. Ulu zirveleri aşan bu sel, dağların güney eteklerine ulaştı. Gürcistan, Çeçen mültecilerle doldu. Doğuda Dağıstan da öyle. Rusya, Çeçensiz bir Çeçenistan istiyor. Zaten Stalin 1944’te bütün Çeçenler’i Sibirya’ya sürmüş, yarısını yolda ve Sibirya’da kırmıştı. Bugünki Çeçenler, yurtlarına dönebilenlerin çocuklarıdır. Günümüzde Çeçenler için aynı teşebbüse girişilmesi acayiptir. Nitekim Cumhurbaşkanımız geçen hafta Yeltsin’e ve halefi Putin’e yazdığı iki mektupta diplomatik dille vurgulamıştır. Stalin çoktan lânetlendi. Sonra komünizm de çöktü. Emperyalist sömürgecilik dönemi kapandı. Ama tarihin her döneminde Rusya’nın Avrupa ile uyum sağlaması zor olmuştur. Başkan vekili ve Başbakan Putin’in, ordu ve istihbarat ile paralel radikal tutumu, ümitsizlik içindeki Rus halkına şimdilik hoş görünmüşse de, uzun vadede Rusya’nın aleyhinedir. Zira Batı ile ilişkileri kötüleşecektir. Rusya, federasyonunun bünyesindeki bütün otonom cumhuriyetler için Çeçenistan’ı ibret-i müessire oluşturacak şekilde kullanmak istiyor. Kuzey Kafkasya’nın federasyondan kopmasından, Karadeniz ve Hazar’da sahillerinin daralmasından, enerji kaynaklarının paylaşılmasında ve dağıtımında Birleşik Amerika’nın gerisine düşmekten, Güney Kafkasya ile de münasebetlerinin kesilmesinden çekiniyor. Ermenistan, pençesinin altındadır. Gürcistan’a, hattâ Azerbaycan’a sarkmak hevesi de âşikârdır. Çarlık ve Sovyetler dönemlerinin hayallerinin canlanması, Rusya’da demokratik kalkınmayı epey geciktirecektir. Türkiye; huzur içinde, insan haklarına saygılı, kalkınmış, problemlerini çözümlemiş bir Rusya istiyor. Böyle bir Rusya dünya barışına katkıda bulunacak, daha sözü geçen bir büyük devlet olacaktır. Demirel, bunun için Tiflis’tedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kan ve ateşi durdurmak politikasını temsil ediyor. Çeçenler’e insanî yardımlarımız Gürcistan üzerinden yapılmaktadır. Bunun da sağlanması gerekiyor. Ve Türkiye, Güney Kafkasya’daki komşularının tehdit altında yaşamasını asla hoş karşılamıyacaktır. Kaldı ki, Bakü-Ceyhan boru hattının başlaması gerekiyor ve bu hat, Gürcistan’dan geçiyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT