BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rakamlar konuşuyor

Rakamlar konuşuyor

Yoksulluk, özellikle Sahra’nın güneyindeki Afrika ülkelerini ve Asya nüfusunun üçte birini etkileyecek.Yoksulluk, özellikle Sahra’nın güneyindeki Afrika ülkelerini ve Asya nüfusunun üçte birini etkileyecek. Göçler Kuzey’e de sıçrayacak. Eğitim, sağlık, konut, iş, içme suyu kıtlığı, önce hep onları etkileyecek. Yoksullar AİDS’in, çevre kirliliğinin, zorunlu çalışma ve cinsel sömürünün başlıca kişileri olacak. ÜRKÜTEN RAKAMLAR Günümüzde yarısı Güney Amerika’da, And Sıradağları ve Himalaya Dağı’nın eteklerinde bulunan 1.3 milyar insan günde 1 dolardan az bir parayla yaşamaya çalışıyor. 2.8 milyar insan da günde 2 dolardan az kazanıyor. Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda yaşayan 120 milyon insan da günlük 4 dolar olan yoksulluk düzeyinin altında bir gelire sahip. En sanayileşmiş ülkelerde 100 milyon insan kişi başına düşen gelirin yarısıyla yaşıyor. Toplam 840 milyon yetişkin ve 160 milyon çocuk yetersiz besleniyor. 1.2 milyar insanın içme suyu yok. Her yıl 13 milyon insan açlıktan veya yetersiz beslenmeden ölüyor. Dünyadaki insanların üçte ikisi ise hiçbir sosyal güvenceye sahip değil. 1820’de zengin ülkeler fakir olanlardan sadece üç kat daha zenginken, 1913’te bu fark 11 katına, 1950’de 35 katına, 1973’te 44 katına, 1992’de 72 katına çıktı. Ama asıl fark o dönemden bu zamana kadar geçen süre içinde gerçekleşti. 1997 yılı geldiğinde bu fark tam 727 katına çıktı. Dünyanın zengin ve fakir nüfusu arasındaki fark dramatik şekilde artıyor Şehir nüfusu artarken globalizasyon, ülkeler arasındaki farklılıkları da artırıyor. Dünyanın zengin ve fakir nüfusu arasındaki fark dramatik şekilde artıyor. Bu durum hem zengin Batı ülkeleri içerisinde hem de dünya genelinde görülüyor. Zengin daha da zenginleşirken, fakir daha da fakirleşiyor. Bu durum 21. yüzyılın başlıca siyasi sorunu olmaya devam ediyor. Tam da dünyadaki büyüme hızı tarihteki en yüksek düzeyine ulaşmışken, günümüzden 2030’a kadar günde bir dolardan az parayla geçinmek zorunda olanların sayısının iki katına çıkabileceği tahmin ediliyor. Suç işlemek daha rahat Öte yandan globalizasyon ve teknolojik yenilikler hayatımızı kolaylaştırdığı kadar suç işlemeyi de daha rahat hale getirdi. Organize suç örgütlerinin tahmini yıllık bütçesi 1.5 trilyon dolara kadar ulaştı. Beyaz kadın ticareti neredeyse bir endüstri haline geldi ve bu işten yıllık yaklaşık 7 milyar dolar gelir elde edildiği tahmin ediliyor. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birçok yeni devlet ortaya çıktı. 1988 ile 1998 arasındaki 10 yıllık dönemde görülen 61 büyük çatışmadan sadece üçü ülkeler arasında gerçekleşti, diğer ülkelerde ise iç savaş yaşandı. Geçen yüzyıl boyunca ortalama olarak dünya nüfusunun yüzde 31’i demokratik ülkelerde yaşadı. Şu an dünya nüfusunun yüzde 60’tan fazlası çok partili sistem içerisinde yaşıyor. Dünyadaki toplam askeri personel sayısı ise 1988’deki oranlara göre yüzde 20 azaldı. Küçük mutlu azınlık Dünyanın en zengin 200 kişisinin geliri dünyadaki toplam gelirin yüzde 41’ini oluşturuyor. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin toplam borcu 1990’da 1.5 trilyon dolarken bu rakam şimdi 2.3 trilyon dolara çıktı. Dünyada nüfusun yarısı günde 1 dolarla geçinmek zorunda olan ülkelerin sayısı ise 10. Kişi başına milli gelir bazı ülkelerde ise şöyle: İsviçre’de 40.080 dolar, ABD’de 29.340 dolar, Brezilya’da 4.570 dolar... Dünya genelinde ise kişi başına ortalama gelir miktarı 4.890 dolar. Paris’teki bir restaurantta (mesela La Tour d’Argent’de) sadece bir kişinin akşam yemeği için ödediği fatura ise tahmini olarak 229 dolar. Yoksulluk nasıl son bulur? Yoksulluğun ortadan kaldırılması ve her insanın daha üstün bir hayat sürmesini sağlamak için her devletin milli zenginliklerini yeniden planlaması ve dağıtması gerekiyor. Bunun için yoksul milletlerin tek başlarına bunu gerçekleştirmeleri zor olacağı için zengin ülkelerin dayanışması zorunlu hale geldi. Uzmanlara göre, bir çözüme ulaşabilmek için dev, karmaşık ve dünya çapında beş ayrı yönde tedbir almak gerekiyor: * Ormancılık ve hayvancılığı geliştirmek için yeni bir yeşil devrim yapmak, * Yoksulların kendi kendilerine bakabilecekleri ciddi bir demokrasiyi ülkeye yerleştirmek; * Herkese gerekli kredi imkanı sağlayarak zenginlik üretebilmelerini sağlamak; * Çocuk ve anne ölümlerini en aza indirmek ve herkesin temel sosyal hizmetlerden yararlanmasını sağlamak, * En yoksul bir milyar insana gelirlerini iki katına çıkarma imkanı sunmak için de yılda yaklaşık 400 milyar dolar harcamak gerekiyor.
Kapat
KAPAT