BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şartlı tehir

Şartlı tehir

Mes’ele, iç hukuk prosedürü bitip dosyası Başbakanlığa gönderilen Öcalan’ın bu dosyasının AİHM’nin nihâî kararına kadar Başbakanlık’ta bekletilmesi veya meclise gönderilmesi idi.Mes’ele, iç hukuk prosedürü bitip dosyası Başbakanlığa gönderilen Öcalan’ın bu dosyasının AİHM’nin nihâî kararına kadar Başbakanlık’ta bekletilmesi veya meclise gönderilmesi idi. TBMM’ye sevk halinde idam yolu açılabilirdi. MİT Başta olmak üzere devlete vücut veren bazı kurumlar, konjonktür gereği idamı şu gün için yerinde bulmuyorlar. Ortaklar arasında anlayış farkı ortaya çıktı. Bunun üzerine Hükûmet’i teşkil eden genel başkanlar ortak bir noktada buluşmak için zirve toplantısı yaptılar. Zirveden dosyanın Başbakanlık’ta bekletilmesi kararı çıktı. Karar metni tedkik edildiğinde üç bölümden ibaret olduğu görülüyor. Birinci bölümde hadisenin oluş biçimi var. İkincisinde Türk hukuk sistemi üzerine titizlenme... Asıl karar son kısımdadır. Bu kısım da ikiye ayrılıyor. Birincisi, normal bir tehirden söz etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin vereceği hüküm beklenecek, çıkar çıkmaz dosya “ivedilikle” meclise sevk edilecektir. İkinci kısım, metnin esas ağırlığını teşkil etmektedir: “Genel başkanlar, hukuka saygı içinde aldıkları bu kararın, terör örgütü ve yandaşı çevrelerce milleti ve devleti ile Türkiye’’nin yüksek menfaatleri aleyhine kullanılmak istendiğinin değerlendirilmesi halinde, erteleme süreci kesilerek infaz sürecine derhal geçilmesi hususunda görüş birliğine varmışlardır.” Anahtar kelimeler, ivedilikle, tehir, terör örgütü, yandaşı çevreler, millet, devlet, Türkiye’nin yüksek menfaatleri, değerlendirme, derhal ve infazdır. AİHM’de hukukî işlem bitip de sonuç Hükûmet’e tebliğ edilince dosya ivedilikle yani hiç beklenmeden genel kurula gönderilecektir. Diğer mefhumlarsa birbirleri ile bağlantılı: Terör örgütü PKK ve taraftarlarınca tehir kararının Türk milleti ve devletinin yüksek menfaatleri aleyhine kullanılmak istendiğinin değerlendirilmesi halinde tehirden vaz geçilerek infaz sürecine geçilmesi... Keyfiyeti hassasiyetle tahlil etmek gerekiyor... Tehir kararı, vatandaşlar veya devlet aleyhine kullanılmak istendiği takdirde. Kullanıldığında değil. Kullanılmak istendiğinde, böyle bir niyetin varlığı değerlendirildiğinde... Kim değerlendirecektir bunu? Üstelik değerlendirme sübjektiftir. Evet; işte bu noktada taviz verilmiyor. Böyle bir niyet sezilince üç genel başkan veya Hükûmet değişmişse yeni icra organın başındaki/ler ‘erteleme süreci kesilerek infaz sürecine derhal geçilmesi’ için lazım geleni yapacaklardır. İkinci paragrafla üçüncü paragraf arasında çok büyük fark var: Birinde AİHM beklenirken karar gelince dosyanın Meclis’e gönderilmesi kaydedilirken ikinci paragrafta PKK veya taraftarlarının millet veya devletin yüksek menfaatleri aleyhine bir teşebbüse niyetlendiklerinde, ertelemeyi suiistimale kalkıştıklarında kararın infazından, örtülü olarak idamdan bahsedilmektedir.. Böylece, Öcalan’ı asmak veya asmamak PKK’ya bırakılmıştır. Onun için hem millet yani tek tek vatandaşlar ve hem de devletten söz ediliyor. Eğer terör örgütü ile ‘yandaşları’ vatandaşlar veya devletin menfaatlerini haleldar ettikleri takdirde Öcalan’ı kendi elleri ile idam sehpasına çıkartmış olacaklardır. Bir şartlı tehir kararı alınmıştır. Aklı selim sahibi Kürtler, teröre yüz vermez, devlet de şehîd ailelerine layıkıyla maddî destek sağlarsa kalıcı barışı yakalamış oluruz.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 104390
  % -0.45
 • 5.4778
  % -0.03
 • 6.2168
  % -0.01
 • 7.2503
  % -0.22
 • 229.653
  % -0.17
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT