BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sahte fiş tazminatsız çıkarılma nedeni

Sahte fiş tazminatsız çıkarılma nedeni

Çalışanların vergi iadesinden yararlanmak için verecek oldukları belge ve faturaların süresi bu hafta dolmaktadır.Çalışanların vergi iadesinden yararlanmak için verecek oldukları belge ve faturaların süresi bu hafta dolmaktadır. Konunun ayrıntıları hakkında birçok yazı ve açıklama okudunuz. Sahte fiş, fatura ve belge kullanımı ile ilgili olarak Yargıtay’ın vermiş olduğu bir kararı geçen yıl sizlere duyurmuştuk. Konu güncel olduğundan hatırlatmak ve zor duruma düşülmesini önlemek amacıyla Yargıtay’ın sahte fiş kullanımını iş sözleşmesini tazminatsız feshetme sayan kararını bilgilerinize sunacağız. Ücretliler, bir önceki yıl içinde yaptıkları harcamaların karşılığı olarak topladıkları fatura, fiş ve benzeri belgelerle “özel gider indiriminden” yararlanmaktadırlar. Halk arasında vergi iadesi olarak da bilinen bu uygulama ile ücretlilerden kesilen gelir vergisi azalmakta ve azalan vergi kadar işçi ve memurun ücretinde artış olmaktadır. Sözü edilen bu ücretli kesim, bu artıştan dolayı beklenti içine girmişken, Maliye Bakanlığı da sahte belge kullanımını önlemek amacıyla vergi iadesinde kullanılan fiş ve faturaları incelemeye almış durumdadır. Sahte veya yanıltıcı belge kullanarak harcamaların yüksek gösterilmesi ve iade edilecek verginin fazla hesaplanmasına neden olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu vergi, ilgililerden cezalı olarak geri alınacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bununla birlikte çalışanların gerçeğe aykırı belge kullandığının tespit edilmesi durumunda işverenin o işçiyi ihbar ve kıdem tazminatı ödemeden işten çıkarma hakkı doğmaktadır. Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi’nin konuyla ilgili 20.03.1998 tarih ve E 1998/5649 sayılı kararında şu sonucu varmıştır: “Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacı gerçeğe uygun olmayan belge ve faturalarla hak ettiğinden fazla vergi iadesi nedeniyle haksız kazanç sağlamıştır. Gerçekten ihtiyacı dışında olan kimi tüketim maddeleri ile ilgili belgeleri işverene vermiştir ki, bunun sonucu olarak da Maliye’den işveren aracılığıyla haksız kazanç sağlama yoluna gitmiştir. Böyle bir davranışın 1475 sayılı İş Kanunu’nun17. Maddesinin II-d bendi kapsamındaki doğruluk ve bağlılığa uymayan hali oluşturduğundan tereddüt edilmemelidir. Zira bu belgeler öncelikle işveren tarafından denetime tabi tutulmakta sonra da yetkili mercilere ibraz edilmektedir. Böyle olunca bu davranışı öğrenen işverenin hizmet sözleşmesini feshetmekle haklı olduğu kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı istemleri reddedilmelidir.” Faks: 0 (212) 454 25 67 SSK idari para cezaları arttı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun idari para cezalarını düzenleyen 140. Maddesinde 12 Mayıs 1993 tarihinde 3910 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle idari para cezaları asgari ücretin katlarına bağlanmıştır. Asgari ücretin 01.01.2000 tarihinden 30.06.2000 tarihine kadar aylık brüt 109.800.000-TL olarak uygulanması kararlaştırılmıştır. Asgari ücrette yapılan bu artış ile idari para cezaları da artmıştır. Örneğin, 506 sayılı yasaya göre işe giriş bildirgesinin işe başlanmadan önce kuruma verilmesi gerekmektedir. Aksi halde üç asgari ücret tutarında 3x109.800.000-T=329.400.000TL idari para cezası uygulanacaktır. Yine sigortalıların işe çalışmaya başlamadan önce kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirimin süresinde yapılmaması halinde her bir sigortalı için bir asgari ücret (109.800.000) para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, işyeri kayıt ve belgelerin incelemeye sunulmaması veya işyeri kayıtlarının geçersiz kabul edilmesi sonucunda şirketler için 12 asgari ücret idari para cezası uygulanacaktır. İşe giriş ve çıkıları (Ek-1 ve Ek-2) işverenlerin takip eden ayın onbeşine kadar bölge çalışma Müdürlüğü’ne ve Çalışma Bakanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir. Bu bildirimlerin yapılmaması halinde Sendikalar Yasası’na göre hirbir kişi için asgari ücretin beşte biri (109.800.000/=21.960.000) para cezası uygulanacaktır. KISA KISA KISA Osman Berberoğlu-K. Maraş: Verilerinize göre yeni sosyal güvenlik yasasının yürürlük tarihinde 18 yıl sigortalılık süreniz var. Askerlik borçlanmasıyla bu süre 19 yıla çıkmaktadır. (20 ay askerlik yaptığınız varsayılmıştır.) Prim ödeminiz de 5300 günü geçmiştir. Bu bilgilerin ışığnda 50 yaşınızı tamamlayacağınız tarihte SSK’dan yaşlılık aylığı almaya hak kazanacaksınız. Nurettin Şahan-Adana: SSK tarafından bağlanan yaşlılık aylıdığınızda eksik hesaplama olduğu gerekçesiyle Tahsisler Daire Başkanlığı’na yaptığınız müracaat doğrudur ve cevabını beklemelisiniz. Ayrıca 1999 yılı ortalama kazancındaki yanlışlığı da düzelttirmişsiniz. Bu düzeltme aylığınıza yansıyacaktır. Başvurunuzun cevapsız kalması durumunda yardımcı olabiliriz. Memurluk görevinizden eğitim gerekçesiyle de olsa kendi isteğinizle ayrıldığınız için çalıştığınız süreye ait emeklilik ikramiyesi almanız yasal olarak mümkün değildir. Selma Bahadır-Yalova: Mektubunuzda yazdığınız bilgilere göre, 2 yıl 8 ay SSK ve 10 yıl 3 ay Emekli Sandığı olmak üzere toplam 12 yıl 11 ay hizmetiniz var. Son yasa değişikliğinden önce T.C. Emekli Sandığı’ndan kadın sigortalılar 20 fiili hizmet yılı ile emekli olabilmekteydiler. Sosyal Güvenlik yasalarında değişiklik yapan 4447 sayılı yasının yürürlük tarihinde emekliliğine 7 yıldan fazla ve 8 yıldan az kalan kadın iştirakçiler 49 yaşını tamamlayacakları tarihte emekli olabileceklerdir. Buna göre sizin emeklilik için 49 yaşınızı doldurmayı beklemeniz gerekecektir. A. Albayrak: Faksınızda işten ayrılma durumunuzu tüm ayrıntılarıyla yazmışsınız. İşten kendi istifanız dolayısıyla ayrıldığınız için tazminat hakkını kaybediyorsunuz. İstifanıza gerekçe olan maddi, manevi ve psikolojik nedenler kıdem tazminatı almanıza gerekçe oluşturabilir. Örneğin, küfür, hakaret tehdit vb. hususları şahitler ile birlikte ispat etmek şartıyla kıdem ve ihbar tazminatı alabilirsiniz. Durumu iş hukuku dalında uzmun bir avukat ile görüşmenizi tavsiye ederim. Veya kendiniz doğrudan dava açabilirsiniz. Tanık ifadeleri mahkemede çok önemli olacaktır. Mustafa Güleç-Balıkesir. Yeni yasanın yayınlandığı tarihte sigortalılık süreniz 22 yıldan fazla 23 yıldan az olduğu için 45 yaşınızı tamamlayacağınız tarihte en az 5000 gün prim ödemesiyle emekli olabilirsiniz. Askerlik borçlanması yaptığınız için ikinci varsayım olarak, askerliğinizi sigortaya ilk girdiğiniz Haziran 1977 tarihinden önce yaptıysanız sigorta başlangıcınız 1975 yılı olacak ve son yasadan etkilenmeyeceksiniz. Ayrıca 2000 yılı içinde emekli olmaya hak kazanabileceksiniz. (Askerliğinizi ne zaman ve ne kadar süreyli yaptığınızı yazmadığınız için kesin bir tarih veremiyorum.) Sigorta primine esas kazançlar değişti Sosyal Sigortalar Kanunu’nda sigorta primine esas kazanç tutarları gösterge ve memur maaş katsayısının çarpımı sonucu hesaplanırken, 506 sayılı yasanın 78. maddesinde yapılan değişiklikle bu sistemden vazgeçilmiştir. 01.01.2000 tarihinden itibaren prime esas kazancın alt sınırı günlük 4.000.000-TL ve aylık 120.000.00-TL’ye çıkarılmıştır. Sigorta primine esas kazancın üst sınırı ise, alt sınırın üç katı olarak yani günlük 12.000.000-TL ve aylık 360.000.000TL olarak uygulanması hüküm altına alınmıştır. Ayrıca Bakanlar Kurulu’na sigorta primine esas tutulan kazancın üst sınırını alt sınırın beş katına kadar yükseltme yetkisi verilmiştir. Günlük kazancın alt sınırı her yıl ilk olarak Nisan ayında bir önceki yılın Aralık ayında Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan TÜFE’deki artış kadar, ikinci olarak bir önceki yılın GYİH kadar artırılacaktır. Çalışma gün sayısı eksik gösterilemeyecek Sosyal Sigortalar Kanunu’nda değişiklik yapan 4447 sayılı yasa ile 01.01.2000 tarihinden itibaren sigortalıların çalışma gün sayılarının aylık 30 günden az bildirilmesine son verilmiştir. Getirilen yeni düzenlemeyle, bu alanda keyfiliğe kaçılmasını önlenmeye çalışılmıştır. Çalışma gün sayısının 30 günden az bildirilmesi halinde gerekçesinin aylık sigorta prim bildirgesine eklenmesi gerekecektir. Yasaya göre, uygulamaya açıklık getirmek için 6 ay içinde yönetmelik çıkarılması gerekmektedir. Henüz bu yönetmelik çıkarılmadığı için uygulamanın ayrıntısı merak konusudur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT