BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Gerçek âlim kimdir?

Gerçek âlim kimdir?

İmam Mâlik hazretlerine “İlimde râsih olanlar kimlerdir?” diye sormuşlar. İmam da şu cevabı vermiştir: “İlmi ile âmil olup önceki âlimlerin tesbit ettiği ilmî hakikatlere, onların bildirdiklerine tâbi olanlardır.”İmam Mâlik hazretlerine “İlimde râsih olanlar kimlerdir?” diye sormuşlar. İmam da şu cevabı vermiştir: “İlmi ile âmil olup önceki âlimlerin tesbit ettiği ilmî hakikatlere, onların bildirdiklerine tâbi olanlardır.” Ka’b’ül-Ahbâr buyurdu ki: “Âhir zamanda âlimler, devlet büyüklerinin yakınlığını kazanabilmek için, bir kadın hakkında birbirine giren insanlar gibi, yekdiğeriyle ihtilâf edeceklerdir. Allahü teâlânın kulları içindeki şerliler işte bunlardır.” Hâtem’ül-Esam buyurdu ki: “Zühd ve fıkıhla ilgili ilimleri bırakarak sadece kelâm ilmiyle iktifa eden kimse zındık olur! Fıkıh ve kelâm bilgilerini bırakarak sadece zühd ile iktifa eden kimse, bid’atçı olur! Zühd ve kelâm ilimleriyle ilgilenmeksizin sadece fıkıh ilmiyle yetinen kimse de, fâsık olur! Hepsini bir araya getiren kimse ise kurtuluşa erer!..” Ebû Hafs el-Haddâd hazretleri zamanının âlimlerine derdi ki: “Sizler ne zamana kadar birtakım risâle, cüz ve dîvân yazmaya devam edeceksiniz?.. İlim ancak bir vâsıtadır. Düşman hazırken siz, âlet ve vasıta toplamakla meşgul oluyorsunuz. Harp ve mücâdeleyi ne zaman yapacaksınız?” Bişr bin Hâris buyurdu ki: “Ben, zamanımızda ilim tahsil edip de ilim ve dîni, dünya geçimine vasıta yapmayan bir kimseyi görmedim. Ancak İbrahim bin Edhem, Vüheyb bin el-Verd, Süleyman el-Havvâs ve Yusuf bin Esbât’ı bundan istisnâ ve tenzih ederim. Süfyan-ı Sevrî buyurdu ki: “Bilgisi kendisini ağlatan bir kimse, gerçek bir âlimdir. Allahü teâlâ buyuruyor ki: ‘Onlara, Rahmân olan Allah’ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.’ (Meryem, 58) buyurmaktadır.” “İslamiyet her tarafa yayılacaktır. Hatta, İslam tacirleri, ticaret için büyük denizlerde serbest yolculuk yapacaklar ve gazilerin atları başka memleketlere yayılacaklardır. Sonra, hafızlar türeyecek, ‘benden daha iyi okuyan var mı? Benden daha çok bilen var mı?’ diyeceklerdir. Cehennemin odunları bunlardır” hadis-i şerifinden de anlaşılıyor ki, riya ile okumaları ve tekebbür etmeleri kendilerini Cehenneme sürükleyecektir. > Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT