BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TÜSİAD’dan 4 rapor

TÜSİAD’dan 4 rapor

Türk iş dünyasının en etkin sivil toplum örgütlerinden olan TÜSİAD, yeni hazırlattığı 4 raporda yine değişimi savundu.Türk iş dünyasının en etkin sivil toplum örgütlerinden olan TÜSİAD, yeni hazırlattığı 4 raporda yine değişimi savundu. Bu raporlar ve savunduğu tezler şöyle sıralanıyor: 1 - Ölüm cezası kaldırılsın 2 - Rekabet gücü artırılmalı 3 - Tarıma doğrudan destek 4 - Kopenhag kriterleri geliştirilmeli Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından hazırlatılan “Türkiye’de Dekmokratik Standartların Yükseltilmesi” başlıklı raporda, ölüm cezalarının yalnızca savaş ve benzeri durumlara indirgenmesi istendi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Tanör tarafından hazırlanan raporda, konuyla ilgili özetle şu görüşe yer verildi: “Ölüm cezalarına savaş ve yakın savaş tehlikesi durumu dışında son vermenin en kestirme çözümü olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ek 6 No’lu protokolün kabulü yolu görünmektedir. Bu yapılabildiği takdirde TCK’da ayrıca tek tek ayıklama ve degişiklik yapma gereği duyulmayacaktır. Ancak ilgili suçların cezasının ne olacağına ilişkin tek maddelik yeni bir yasaya ihtiyaç olduğu da açıktır.” TÜSİAD’ın ODTÜ Ekonomi Bölümü Ögretim üyeleri Doç. Dr. Erol Çakmak, Prof. Dr. Haluk Kasnakoğlu ve Prof. Dr. Halis Akder’e hazırlattığı, “Tarım Politikalarında Yeni Denge Arayışları ve Türkiye” başlıklı raporda ise Türkiye’nin tarım politikalarında, fiyat destekleme uygulamasından, doğrudan gelir destekleme uygulamasına geçmesi gerektiğini bildirdi. Raporda, tarım politikalarının tüm ekonomi politikalarını etkilediğine dikkat çekilerek buna örnek olarak son 5 yılda bütçeden üreticilere transfer edilen 3.5 milyar dolarlık kaynak gösteriliyor ve bunun böyle devam edemeyeceği belirtiliyor. IMF ve Dünya Bankası önerilerinin de yorumsuz sunulduğu raporda, geçmişteki politikaların bazı olumlu yönleri ortaya konularak, tarım politikalarına 10 yıllık perspektifle dengeli bir yaklaşım önerildi. Üçüncü rapor da Avrupa’nın ekonomik performansının diğer lider ekonomiler karşısında zayıf olmasının bir nedeni olarak girişimcilik düzeyinin düşük olması gösteriliyor ve Türk ekonomisinin rekabet gücünün nasıl artırılabileceğinin ipuçları veriliyor. TÜSİAD Dış İlişkiler Bölümü tarafından hazırlanan, “Avrupa Birliği’ne Tam Üyeliğe Doğru: Siyasi Kıstaslar ve Uyum Süreci” başlıklı raporda da Aralık 1999’da yapılan AB Konseyi Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin AB’ye aday ilan edilmesinin ardından ülkemizin üyelik müzakerelerine başlamasına ön şart olan Kopenhag kriterleri, özellikle siyasi kıstasların geliştirilmesi gerektiği üzerinde duruluyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT