BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Emanete hıyanet etmek!

Emanete hıyanet etmek!

İslam büyükleri, emanetçinin kendisine bırakılan malları muhafaza etmekte emin olması lazım geldiği gibi, din âliminin de, İslam bilgilerini bozulmaktan muhafaza etmekte emin olmasının lazım olduğunu bildirmişlerdir. Hadis-i şerifte, “Âlimler devlet adamlarına karışmadıkça ve dünyalık toplamak peşinde olmadıkça, Peygamberlerin eminleridir. Dünyalık toplamaya başlayınca ve hükümet adamlarının arasına karışınca, bu emanete hıyanet etmiş olurlar” buyuruldu.İslam büyükleri, emanetçinin kendisine bırakılan malları muhafaza etmekte emin olması lazım geldiği gibi, din âliminin de, İslam bilgilerini bozulmaktan muhafaza etmekte emin olmasının lazım olduğunu bildirmişlerdir. Hadis-i şerifte, “Âlimler devlet adamlarına karışmadıkça ve dünyalık toplamak peşinde olmadıkça, Peygamberlerin eminleridir. Dünyalık toplamaya başlayınca ve hükümet adamlarının arasına karışınca, bu emanete hıyanet etmiş olurlar” buyuruldu. Abdülaziz bin Ebî Ravvâd buyurdu ki: “Câhiliyet devrinin fasıklarındaki hayâ, zamanımızın menfaaatçi din adamlarının hayâlarından daha çoktu!” Süfyan-ı Sevrî buyurdu ki: “Vallahi ben, kıyamet gününde ‘Fâsık din adamları nerede?’ diye çağırıldığı zaman, ‘İşte bu da onlardandır’ denilmesinden korkuyorum. Fasık âlimlerden, riyakâr âbid ve zahitlerden sakınınız!” Fudayl bin İyâd şöyle diyordu: “Ben, evimin bozuk din adamlarının bulunduğu yerden uzak olmasını isterim. Bir nimete mazhar olduğumu gördükleri zaman bana hased eden, bir zillete düçar olduğum zaman da bana ilişmek isteyen adamların yakınında benim ne işim var! Bir âlimin vera’ ve takvasının az olması ne kötü şeydir!.. Yine insanların, ‘Falanca âlim, falanca emîrin malı ile hacca gitti; veya falanca kadının malı ile hacca gitti” demeleri ne kötü bir şeydir!” Hadîs-i şerifte şöyle buyuruldu: “Ümmetim üzerine öyle zamanlar gelecek ki, bir adamın ismini duymanız kendisi ile karşılaşmaktan hayırlı olacak. Onunla karşılaşmanız da, onu tecrübe etmenizden hayırlı olacak! Zira onu tecrübe etmiş olsanız, kendisini sevmeyecek ve ameline buğzedeceksiniz.” Hasan-ı Basrî buyurdu ki: “Âlimler, din adamları ümerânın gözüne girmek için sevgi ile onlara meyletmediği müddetçe Allah’ın hıfz u himayesindedir! Aksi halde Allahü teâlâ elini onlardan çeker ve zâlim hükümdarları onlara musallat kılar da onlar kendilerine kötü bir şekilde azâb ederler; aynı zamanda kalblerine dehşet ve korku salar.” > Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT