BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 30 saat arabayı öptü

30 saat arabayı öptü

Çin’in baş­ken­ti Pe­kin’de bir alış­ve­riş mer­ke­zi, müş­te­ri çe­ke­bil­mek için sı­ra­la­dı­ğı 6 Chev­ro­let mar­ka oto­mo­bi­li en uzun sü­re öpen ka­tı­lım­cı­ya bir Yu­an (26 Ykr) kar­şı­lı­ğın­da ara­ba­lar­dan bi­ri­ni he­di­ye ede­ce­ği­ni açık­la­dı.Çin’in baş­ken­ti Pe­kin’de bir alış­ve­riş mer­ke­zi, müş­te­ri çe­ke­bil­mek için sı­ra­la­dı­ğı 6 Chev­ro­let mar­ka oto­mo­bi­li en uzun sü­re öpen ka­tı­lım­cı­ya bir Yu­an (26 Ykr) kar­şı­lı­ğın­da ara­ba­lar­dan bi­ri­ni he­di­ye ede­ce­ği­ni açık­la­dı. Ya­rış­ma­cı­lar­dan araç­la­ra do­kun­ma­dan ve her 7 sa­at­te 10 da­ki­ka din­len­mek üze­re bu em­zik ben­ze­ri tam­pon­la­rı öp­me­le­ri is­ten­di. 400 ki­şi­nin baş­vur­du­ğu ya­rış­ma için 120 gö­nül­lü se­çil­di. 24 sa­at geç­tik­ten son­ra 28 ya­rış­ma­cı­nın kal­ma­sı ve kim­se­nin pes et­me­ye ni­yet­li ol­ma­ma­sı üze­ri­ne şart­lar ağır­laş­tı­rıl­dı. Ya­rış­ma­cı­la­rın el­le­ri­ni ar­ka­ya bağ­la­ma­sı, tek ayak üs­tün­de dur­ma­sı is­ten­di. 30 saat ile en uzun sü­re da­ya­nan 27 ya­şın­da­ki Zhang Cun­ying ad­lı ka­dın ya­rış­ma­nın ga­li­bi ol­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93955
  % 1.02
 • 4.7739
  % -0.97
 • 5.5915
  % -0.07
 • 6.2473
  % -0.16
 • 188.732
  % -0.16
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT